ARKIV 2022


Trevligt tillsammans 3

Flera av de inkomna förslagen på aktiviteter kräver en lokal. Förhoppningsvis kommer den lokal som föreningen håller på att sanera och inreda bli klar under våren 2023.

Gemensamt för alla föreslagna aktiviteter och en förutsättning för att kunna starta är att det finns en ansvarig.

Ansvarig för någon aktivitet finns i dagsläget inte.

Vi ser tiden ann och släpper nu det uppdrag som vi fick från styrelsen. Den närmaste tiden inriktar vi oss på vårt primära uppdrag, dvs att föreslå en styrelse till årsstämman 2023.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År från Valberedningen
Anita, Gunilla och Karin

[december 2022]

Läs mer

Eon arbeten

Eon kommer att borra och dra in nya fjärrvärmerör under Roslagsbanan vid järnvägsövergången vid Västra Banvägen 20-22.
Inga avbrott för fjärrvärme är planerade. Inte heller någon avstängning av övergången vid järnvägen. Men maskiner och borrande kan uppfattas som störande.
Man påbörjar arbetet vecka 49 (5 december > ) och räknar med mest störningar i början på veckan efter.

Läs mer

Risk för snöras ovanför portar

Var vaksam på eventuella snöras ovanför portarna på Västra Banvägen 2-8 och Åkersbergavägen 1-2.
[2022-11-22]


Nya träd

På onsdag den 16 november kommer vi plantera tre nya träd inom vårt område. Silverlind, Röd ek samt Silverpil. Placering är på gräsmattan mellan Västra Banvägen 14-16, mellan Västra Banvägen 16-18 samt mellan lekplatsen och piskställningen vid Västra Banvägen 4-6.


Trevligt tillsammans 2

Tack för respons och inkomna förslag på ytterligare aktiviteter. Tillsammans med styrelsens ordförande har vi gått igenom förslagen på aktivitetsgrupper.

Flera av förslagen kräver en lokal. Föreningen håller på att renovera en lokal på V Banvägen 22-24. Den beräknas stå färdig våren 2023 och kommer att kunna nyttjas till vissa aktiviteter.

Att nu anlägga en egen Boulebana är inte möjligt pga det ekonomiska läget. Ett beslut om det får skjutas på framtiden.

En förutsättning för alla aktivitetsgrupper är att någon behöver hålla i och vara ansvarig för respektive aktivitet. En person från styrelsen kommer att finnas som kontaktperson.

Ett sätt att ge och få information om aktiviteter kan vara genom att använda föreningens Grannforum, på Mitt HSB.

Hälsningar från Valberedningen Anita, Gunilla och Karin

[november 2022]

Läs mer

Aktuellt från budgetmöte

2022-10-17

* fjärrvärmetaxan höjs med 13 % från 2023-01-01

* vårt elavtal är fast till november 2023, men måste omförhandlas då

* flera av våra avtal är indexreglerade och kostnaden för dem kommer att stiga med ca 9 % vid årsskiftet

* tre av våra lån skall sättas om under 2023. Vi räknar med ökade räntekostnader för dessa lån

* vi har sedan tidigare beslutat att höja avgifterna för bostäder och bostadsrättslokaler med 3 % från
2023-01-01

* beroende på utvecklingen i omvärlden kan det bli aktuellt med ytterligare avgiftshöjning senare under 2023


Aktuella arbeten i vår förening

* Under oktober pågår sanering i den gamla panncentralen inklusive kontor på Västra Banvägen 22.

* Från onsdagen den 12 oktober kommer det att utföras förbättrings arbeten utanför entrén på Västra Banvägen 14 och 16.

* Skadedjursföretaget Nomor har satt ut tio st rått-stationer med gift på föreningens mark. Vi har haft invasion av stora råttor på senare tid. Hundar och katter kan inte komma in i fällorna. Det är dessutom mycket osannorlikt att dom äter döda råttor. Om det trots allt skulle hända så kan det vara bra att informera veterinär om att råttgift kan vara en orsak så att motgift kan sättas in.

* Under vecka 44 – 45 (första veckorna i november), kommer delar av avloppsrören i bottenplatta på Västra Banvägen 2-8 och Åkersbergavägen 2 att slipas invändigt. Entreprenören behöver inte komma in i några lägenheter eller förråd.

* Under dagarna 17 – 18 oktober kommer takbesiktningar att genomföras i hela föreningen.

* Sprickor i fasader på olika ställen i föreningen åtgärdas under oktober.

* Hängrännor och stuprör bytta på Västra Banvägen 2-8 och Åkersbergavägen 2. Kommer att göras även på Åkersbergavägen 1 under hösten.

[2022-10-13, uppdaterad 2022-10-14]


Pågående arbete VBV 14-16

Från onsdagen den 12 oktober kommer det att utföras förbättrings arbeten utanför entrén på Västra Banvägen 14 och 16.
[2022-10-11]


Pågående arbete VBV 22-24

Arbete pågår på Västra Banvägen 22A-24B med att laga sprickor samt putsa fasaden.
[2022-09-28]


Hissen i 14 klar

Hissen på Västra Banvägen 14 är nu besiktigad och klar! Nu återstår bara ”lite städning” invändigt (som även gäller VBV 12). Övriga hissar renoveras från mars 2023.


Trevligt tillsammans!

Valberedningen undersöker intresset för att bilda olika aktivitetsgrupper i vår bostadsrättsförening. Medlemmar skulle kunna träffas kring olika intressen, som boule, promenader, syjunta m.m.

Läs mer

Sanering gamla panncentralen

Med start den 3 oktober 2022 kommer den gamla panncentralen inklusive kontor på Västra Banvägen 22 att saneras från bl.a. mögel. Det hela är beräknat att ta ca 4 veckor i anspråk och trafiken av lastbilar till och från förväntas vara relativt hög.


Informationsblad 4 – 2022

Årets fjärde informationsblad finns nu att läsa.

Läs mer

Avgiftshöjning

Föreningens fasta elavtal sträcker sig fram till oktober 2023 och våra bundna räntor ska inte omsättas riktigt än. Men vi ser alla att priser stiger i rask takt ”på allt” och för att parera det har styrelsen beslutat att höja årsavgiften (hyran) på lägenheter och lokaler med bostadsrätt med 3% från 1 januari 2023.


Råttor

Efter utförda arbeten med järnväg och järnvägspark har tyvärr många råttor bestämt sig för att flytta in i vår förening för att få en lite lugnare tillvaro. Det kommer vi att kraftfullt sätta stopp för i samarbete med Nomor skadedjursbekämpning. Vi kan alla hjälpa till genom att inte mata fåglar, katter eller andra djur. Det göder samtidigt ”våra” råttor.
Ser ni råtta på områden, anmäl gärna till kommunen. Klicka på knappen nedan. Under ’Kategori’ välj ’Viltvård’ och sedan ’Övrigt’.

Anmäl råttor

Grannforum på Mitt HSB

På första sidan i ”Mitt HSB” på webben finns det en länk som det står ”Grannforum” på. Via den länken kan vi grannar i föreningen ta kontakt med varandra och t.ex. be om hjälp, sälja/köpa/ge bort saker, bjuda in till aktiviteter av olika slag, mm. Man kan rikta sig till hela föreningen eller till sitt eget hus. Det kan ta lite tid innan de flesta i föreningen har uppmärksammat den nya tjänsten, men förhoppningsvis kommer den att utnyttjas av allt fler med tiden.

Mitt HSB

Hissen ingång i 12:an

Efter att hissen på Västra Banvägen 12 besiktigades idag så är den igång! Renoveringen tog tre, för boende i 12:an säkert långa, veckor att genomföra.
Nu startar arbetet på Västra Banvägen 14 och vi hoppas att det går, efter omständigheterna, lika smidigt.
[2022-09-05, 11:20]


Hissar – renoveringsstart

Sedan i måndags (15 augusti) är renoveringen av hissen på Västra Banvägen 12 igång. Hittills går allt enligt plan (peppar-peppar) och vi räknar med att det blir VBV 14:s tur från 5 september (vecka 36).


Informationsblad 3 – 2022

Årets tredje informationsblad finns nu att läsa.

Läs mer

Upptäck Mitt HSB

På ’Mitt HSB’ kan du se information om din bostad, dina avier, betalningshistorik och pantsättningar m.m.
Inloggning på ’Mitt HSB’ sker, liksom det mesta nuförtiden, genom Bankid.

Mitt HSB

Hissar – Ny tidplan

Det är tydligen så att vissa delar är unika för en specifik hiss. Kone har beställt hem delar för hissarna på Västra Banvägen 12 och 14 vilket gör att det måste bli dom två hissarna som moderniseras i år.
Därefter följer Västra Banvägen 20, 16 och sist 18. Tyvärr kommer hissarna att vara avstängda större delen av den tid som man arbetar med dom.

Det preliminära schema som gäller för närvarande är:
VBV 12 vecka 33-35 2022 (15 aug-4 sep)
VBV 14 vecka 36-38 2022 (5 sep-25 sep)
VBV 20 vecka 10-12 2023
VBV 16 vecka 13-15 2023
VBV 18 vecka 16-18 2023

Boende i respektive höghus får mer riktad information när det närmar sig! Hemsidan uppdateras kontinuerligt liksom anslagstavlan i aktuell port.


Märk upp era cyklar – insamling vecka 24

Under vecka 24 (13-17 juni) kommer omärkta cyklar och rullatorer att samlas in!
Vänligen märk upp cyklar och rullatorer som står i våra cykelställ utomhus, i cykelförråd eller andra gemensamma utrymmen med namn + datum.


Invigning Järnvägsparken

Den 3 juni invigs (äntligen) Järnvägsparken mittemot Västra Banvägen 2-8.

Läs mer

Föreningsstämman 2022

Föreningsstämman 2022 genomfördes den 11 maj som en ren poströstnings-stämma i enlighet med en tillfällig lag för bostadsrättsföreningar för att förhindra smittspridning av Covid-19.

41 medlemmar har poströstat och till ny ledamot i styrelsen valdes Hans Huzelius, som i första hand kommer att arbeta med fastighetsfrågor i föreningen. I övrigt fick sittande styrelse förnyat förtroende. Valberedningen sitter kvar oförändrad från stämman förra året.

Till ny revisor valdes Anna Molin och till suppleant valdes Therese Ezelius.

Hela den nya styrelsen tillsammans med valberedning för 2022-2023 finns här.

Protokoll

Märk upp era cyklar

Vänligen märk upp era cyklar och rullatorer som står i cykelförråd eller andra gemensamma utrymmen med namn + datum under maj månad. I juni kommer omärkta cyklar och rullatorer att flyttas till panncentralen för ”karantän” innan dom kastas.


Årets föreningsstämma

Även om samhället har börjat öppna upp så pågår fortfarande pandemin. Det är många äldre som bor i vår förening. Styrelsen har därför efter diskussioner fram och tillbaka landat i att även kommande föreningsstämma ska genomföras genom enbart poströstning. Datum för stämman är satt till den 11 maj 2022. Se dagordning nedan. Senast 26 april kommer årsredovisningen för 2021 samt poströstnings formulär att delas ut i postfacken. Årsredovisningen finns redan nu här på hemsidan. Klicka på länken nedan.

Eftersom vi har valt att genomföra årets stämma genom poströstning så har styrelsen en upplysningsplikt enligt gällande regler. Det betyder att en medlem kan lämna en begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.
Skriftligt svar ska därefter lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman genom att:
– Hålla fråga+svar tillgängligt hos föreningen
– Svar skickas till medlem som ställt frågan
– Fråga och svar publiceras på föreningens webbplats

Dagordning
Årsredovisning 2021

Hissrenovering

På grund av krig och pandemi har vår hiss leverantör, Kone, haft stora svårigheter att få fram delar till hissrenoveringen. Men nu har vi äntligen fått klartecken.
Med början den 15 augusti (vecka 33) kommer hissen på Västra Banvägen 12 att renoveras. Renoveringen beräknas pågå i 3-4 veckor. Hissen kommer inte att kunna användas under större delen av den tiden, tyvärr. Men någon gång behöver hissarna moderniseras eftersom reservdelar är svåra och tidsödande att få tag på. Ett allvarligt fel skulle kunna innebära stopp i flera månader. Med det perspektivet är 3-4 veckor förhoppningsvis någonting som är överkomligt, även om man absolut inte kan förminska dom problem som kommer att uppstå för våra boende i aktuellt hus.
UPPDATERING:
Vi kommer därefter att renovera hissen på Västra Banvägen 20. Beräknad start under september 2022 beroende på hur arbetet i 12:an fortlöper.
Hissarna i övriga tre höghus kommer att renoveras under våren 2023 som planen ser ut i dagsläget.


Informationsblad 2 – 2022

Årets andra informationsblad finns nu att läsa.

Läs mer

Var rätt försäkrad!

Styrelsen vill påminna om vikten att komplettera sin hemförsäkring med s.k. bostadsrättstillägg. Vid exempelvis vattenskada ansvarar bostadsrättsinnehavaren i dom flesta fall för skador som uppstår inne i lägenheten p.g.a. läckande rör eller utrustning.

Läs mer

Föreningsvärd ledig 21-30 april

Föreningsvärden kommer att vara ledig 21-30 april. För felanmälan klicka här. För andra ärenden skicka ett mail till info@brfsparet.se.


Byte av stuprännor och stuprör

Med start den 19 april kommer byte av stuprännor och stuprör att utföras på först Åkersbergavägen 1-2 och därefter Västra Banvägen 2-8.


Ny HSB ledamot i styrelsen

HSB Stockholm har utsett Anton Persson att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse från och med 2022-03-22. Han ersätter Lars Träff som pga tidsbrist har lämnat arbetet i vår styrelse.
Anton Persson arbetar som förvaltare på HSB-Stockholm. I sitt dagliga arbete jobbar han mycket mot brf:er och möter alla slag av frågor kopplat till en bostadsrättsförening.


Hiss renoveringar

Hissarna på Västra Banvägen 12 och 14 kommer att renoveras under juni 2022.
Det kommer givetvis att påverka alla i husen eftersom hissarna i 12 och 14 kommer att vara helt avstängda i 4-6 veckor. Utförlig information kommer att delas ut till alla boende i dom båda höghusen så snart exakt startdatum är bekräftat av Kone som ska utföra moderniseringarna. Just nu ser vi trolig start vecka 23 (från 6 juni).


Cykelrensning i maj

Det är hög tid för cykelrensning! Det här är en första ”varning”/vädjan till alla därute i vår brf. Ni som inte använder er cykel eller rullator. Flytta den till eget förråd. Det börjar på många håll att bli fullt i cykelförråd och gemensamma utrymmen. Av damm att döma så är dom oanvända och tar bara upp yta.
Vi kommer att återkomma med uppmaning att märka upp era cyklar/rullatorer med namn och datum, men som sagt, redan nu kan alla bidra med en ”för rensning”!


Vårens container

Vårens container för insamling av grovsopor kommer att finnas på plats vid Västra Banvägen 22:
Lördag den 23 april klockan 11:00-14:00

Hjälp med sortering kommer att finnas.
Intresset för grovsops containern har minskat och vi kommer från nu att ha grovsops-insamlingen en gång per år lagom till ”vår-städningen”.


Tvättstugan VBV 24B

Efter en längre tids avstängning så går det nu att använda tvättstugan på Västra Banvägen 24B igen. Dock kvarstår att torktumlaren ska bytas ut och att mangeln behöver fixas. Lakan-sträckaren behöver även den monteras. Men, som sagt, tvättstugan är åter öppen.


Årets föreningsstämma

Riksdagen beslutade den 23 februari att återinföra den tillfälliga stämmolagen som gör det möjlig att genomföra stämmor genom poströstning.
– Det var många företag och föreningar som kunde genomföra sina stämmor med minskad risk för smittspridning under 2020 och 2021. Regeringen ser att det kan komma att finnas behov av att kunna genomföra stämmor på distans även i år, sa justitie- inrikesminister Morgan Johansson inför beslutet.

Även om samhället har börjat öppna upp så pågår fortfarande pandemin. Det är många äldre som bor i vår förening. Styrelsen har därför efter diskussioner fram och tillbaka landat i att även kommande föreningsstämma ska genomföras genom enbart poströstning. Datum för stämman är satt till den 11 maj 2022. Mer information kommer givetvis.


Detaljplan för Västra Banvägen

Österåkers kommun kommer att överta huvudmannaskapet av Västra Banvägen från Österskärs Vägförening och man arbetar nu på att ta fram en detaljplan för ”vår” väg.
I samband med det arbetet har kommunen bjudit in SL, Österskärs Vägförening och Brf Spåret till dialog.

Styrelsen har haft ett första möte med kommunen där dom presenterade det utredningsarbete som man har påbörjat kring framtiden för Västra Banvägen.

Kommunen ser att Västra Banvägen i framtiden blir bredare än idag för att anpassas till det man kallar ”kommunal standard”. Man ser också att mer plats ges till en gång- och cykelbana parallellt med vägen.
I framtiden räknar man med att en utökad busstrafik västerifrån (Kanalstaden) in till Åkersberga station ska gå på Västra Banvägen och ”vår sida” av järnvägen.

Enligt den tidplan som presenterades kommer en detaljplan att finnas framme för granskning under våren 2023 och man räknar med att den ska kunna antas under hösten samma år, 2023.

Västra Banvägen och del av Tuna 3:1
Planprogram för Åkersberga stad

Frivisning av internationella nyhetskanaler

Telenor frivisar just nu BBC World, CNN och Sky News med anledning av världsläget. Hittas i Telenor Stream appen eller i ”vanliga Kabel-TVn” på kanalplats 21, 22 respektive 23.

Läs mer

Skyddsrum

Många kontaktar vår föreningsvärd om var det finns skyddsrum i vår närhet. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har uppdaterade kartor där man kan hitta skyddsrum i hela Sverige. För Åkersberga och i vår förening klicka på knappen här under.
Många skyddsrum är idag förråd och liknande men dom ska kunna rensas inom 2 dygn om myndigheterna meddelar det.

Skyddsrum i Åkersberga   Krisinformation.se

Lås er lägenhetsdörr även när ni är hemma!

En okänd, berusad man i 40-50 årsåldern, har tagit sig in i minst två lägenheter med olåsta dörrar på Västra Banvägen 12. Han lade sig därefter för att sova i tvättstugan. Han var inte våldsam utan snarare förvirrad. Händelsen är polisanmäld. Kanske har han en nyckel till föreningen.
Håll era dörrar låsta även när ni är hemma, och lämna aldrig dörrar till tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen olåsta. Släpp aldrig in någon ni inte känner igen genom porten.
Uppdatering: Polisen har tagit hand om mannen i fråga.
[2022-02-26, 20:30, uppdaterad 2022-02-27, 12:40]


TV-problem i 12:an – Nu okej

Ungefär hälften av boende på Västra Banvägen 12 har ingen TV via Kabel-TV uttaget.
Telenor är kontaktade. Utredning pågår.
Viktigt vid renoveringar i lägenheten; Rör inte kabel-tv uttaget. Signalen kommer in till lägenhetens uttag och går sedan vidare till nästa lägenhet. Bryts kedjan drabbas efterföljande lägenheter. Okänt om det är problemet den här gången, men baserat på tidigare erfarenheter är det en trolig orsak.

TV fungerar åter i 12an lagom till ”På Spåret”…
[2022-02-11, 17:00]


Informationsblad för kvartal 1

Informationsblad för årets första kvartal finns nu att läsa. Informationsbladet kommer 4 gånger per år (kvartalsvis). Aktuell information finns alltid här på hemsidan samt vid behov på anslagstavlan i aktuella portar.

Läs mer

Vatten arbete avslutat

Roslagsvatten meddelar nu att man har avslutat arbetet med vattenläckan på Västra Banvägen 8.
[2022-01-13, kl. 09:20]


Vatten problem ?

Roslagsvatten arbetar med / har arbetat med vattenläcka vid Åkersbergavägen/Västra Banvägen.

Vi har vatten i kranarna, men fortfarande ingen klar rapportering från Roslagsvatten vilket ju kan betyda att dom inte är färdiga.
[2022-01-13, kl. 08:50]


Vatten problem

Roslagsvatten arbetar med vattenläcka vid Åkersbergavägen/Västra Banvägen.
Inget eller lite vatten just nu i vår förening.
[2022-01-12, kl. 12:15]


Hisskonsult på besök

En dag under vecka 2 (10-14 januari) kommer en oberoende hisskonsult till vår förening för att titta på våra hissar och för att ge oss råd inför renovering/nyanskaffning av hissar i punkthusen.


Målning av entréplan i höghusen

Målning av väggar och tak i entréerna samt golvet i källargången till bakdörren kommer att utföras av Täby Måleriservice på uppdrag av styrelsen i höghusen. Start på Västra Banvägen 12 den 10 januari. Arbetet kommer att pågå i cirka 3 veckor.


Tvättstugan VBV 24B avstängd från 10 januari

Under cirka 8 veckor, från och med 10 januari, kommer tvättstugan på Västra Banvägen 24B att vara avstängd p.g.a. underhållsarbete. Boende hänvisas till grovtvättstugan på Västra Banvägen 22C.

Läs mer

Fortsatt stängt i föreningslokalen

Tyvärr ökar smittspridningen igen i samhället. Vår föreningenslokal är liten och utan ventilation. Vi skjuter därför upp den tidigare planerade och annonserade öppningen.
Föreningsvärden nås via telefon: 070-209 26 31
vardagar kl. 12:00-15:00,
tisdagar även kl. 17:30-19:00