Asfaltering

Asfalteringsarbeten inom vårt område kommer att göras i början av vecka 40 (2 oktober -). Det är lagningar på gångvägar, utanför garagen på Västra Banvägen 22-24 och entréerna Västra Banvägen 2A och 2B.


Nytt passersystem

Säkerhetsföretaget Baxec har tillsammans med underleverantören Zon Alarm påbörjat installation av ett nytt passersystem i vår förening. Arbetet kommer att pågå under årets sista kvartal.
Mer information kommer givetvis, bl.a. på den informationsträff som är inplanerat till senare i år.


Föreningsvärden har semester

Föreningsvärden har semester 16-20 oktober 2023. Det betyder att det är stängt i lokalen den 17 oktober och att det inte går att ringa till henne. Mejl till info@brfsparet.se bevakas men det kan eventuellt bli lite längre handläggningstid beroende på ärende.
Felanmälan sker som vanligt till HSB, se vidare på vår  sida för felanmälningar.


Entrén ÅBV 1B

I mitten av vecka 37 (11/9 – 15/9) startar arbetet med att åtgärda entrén till Åkersbergavägen 1B. Trappan och rampen har börjat att tippa åt sidan och vi kommer att gräva upp och åtgärda. Vi ber er att använda utgången på baksidan under tiden arbetet pågår.


Insändare i Kanalen

I veckans nummer av Kanalen (vecka 34) finns en insändare om Västra Banvägen och detaljplanen för den som stämmer väl överens med styrelsens samrådssvar till kommunen.

Läs mer

Varning för bedragare!

Det ringde på dörren hos en boende på Västra Banvägen 12 och en kvinna ”legitimerade sig” och sa att hon kom från bostadsrättsföreningen. Påstod att hyran inte var betald.
Ett fräckt bedrägeri försök! Var uppmärksam!
[2023-08-22, 12:10]


Status TV störningar

Det har visat sig att en kabel har blivit skadad i samband med grävarbeten vid bensinstationen Circle K. Det orsakade mycket störningar på vår TV bild under ett par veckor i augusti. Tekniker har sedan upptäckten av den skadade kabeln arbetat intensivt med att försöka förstärka signalen.
Vi har nu bra bild via Telenors digitalbox. Men man räknar med att kabeln behöver grävas upp för reparation.
[2023-08-24]


Informationsblad 3 – 2023

Årets tredje informationsblad finns nu att läsa.

Läs mer

Störningar på TV

Tyvärr har vi under cirka en vecka haft problem med TV bilden i vår förening. Den hackar och det blir stundtals mycket pixlar. Felet ligger högst troligt utanför vår förening (fast vi kanske inte blir gladare för den kunskapen…)

Telenor felsöker.

Ett tips kan vara att titta via Telenor Stream som ingår i vårt avtal om man har den möjligheten.

Mer om TV i vår brf

[2023-08-13; kl. 12:20]


Störningar på TV

Telenor arbetar med att lösa problem med dålig TV bild i Åkersberga.
Sedan drygt ett dygn tillbaka har vi problem med kabelTV från Telenor i föreningen (och i Åkersberga). Bilden pixlar och ljud hackar på vissa kanaler. Telenor känner till problemet och arbetar på att lösa det.
[2023-08-09; kl. 09:10]


Takrenovering förskolan

Tätskiktet på förskolans tak kommer att renoveras under augusti månad och antagligen även under en bit in i september. Allt beroende på väderleken eftersom det är taket det handlar om!
[2023-08-04]


Västra Banvägen 2A/B

Metallramperna utanför portarna (gatusidan) kommer att tas bort och ersättas med nytt entréplan och ny ramp i asfalt.
Arbetet planeras starta måndag den 3 juli. Arbetet tar ca 1—1,5 vecka per port. Under tiden arbetet pågår på dagtid ska ni använda utgången mot gården. När arbete inte pågår kommer en provisorisk ramp att läggas ut så att utgången mot gatan kan användas.
När arbetet med båda portarnas entréplan och ramper är klara kommer trappan på Åkersbergavägen 1B att renoveras. När arbeten på Västra Banvägen och Åkersbergavägen är klara kommer de att asfalteras samtidigt då det är blir billigare än att göra var för sig.
Har ni frågor eller funderingar kan ni mejla dessa till info@brfsparet.se.
Styrelsen


Persienner på ”halv stång”

Favorit i repris: Nu när det är soligt och varmt ute; undvik att lämna persienner delvis uppdragna.
Persiennskenorna är av metall och om flera skenor sitter ihop kan de bli så heta att fönsterrutan spricker.


Planer för Västra Banvägen #2

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Västra Banvägen.
Detaljplanen har nu varit ”ute på remiss” och alla medborgare har haft möjlighet att lämna ett så kallat samrådssvar senast den 19 juni.
Nedan finns länkar till detaljplansförslaget samt styrelsen för Brf Spårets svar till kommunen.

Hela detaljplanen
Styrelsens samrådssvar
Länk till samlad kommuninformation

Läs om Västra Banvägen i lokaltidningen

I tidningen ”Mitt i Österåker” finns den här veckan (vecka 23) en artikel på sidan 6 om oss.

Läs mer

Planer för Västra Banvägen

Österåkers kommun har skickat ett informationsbrev till alla boende i Brf Spåret med anledning av en ny detalj plan för Västra Banvägen. Klicka på länken ”Inför samrådsbeslut” nedan.

Inför samrådsbeslut
Illustrationsplan busshållplatser
Hela detaljplanen
Våra synpunkter
Länk till samlad kommuninformation
Har du inte redan skrivit under protestlistan, klicka här!

INFORMATIONSMÖTE

Bussar på Västra Banvägen?

Söndagen den 4 juni klockan 15-17 i Trälhavet, Folkets Hus (lokalen där vi brukar ha föreningsstämman).

Styrelsen informerar alla boende om förslaget till detaljplan för Västra Banvägen och hur vi ser på den.

Protestlista till kommunens politiker kommer att cirkuleras.

Välkomna!


Målning av sockel VBV 22-24

Arbete med att måla sockeln på Västra Banvägen 22-24 kommer att utföras under vecka 22 och 23, med start fredagen den 2 juni.


Varning för fräcka bedragare

Ett antal boende på Västra Banvägen 16 har blivit uppringda av vad man påstår är polisen. Man vill stävja brott och vill ha aktuell portkod. Det här är en bluff som är lätt att falla för, vi vill ju alla hjälpa till!
När man väl har koden så söker man upp boende och utger sig åter igen för att vara polis. Mycket lätt att falla för eftersom personen ifråga är klädd i polis uniform och visar någon form av legitimation. ”Polisen” vill ha access till bankkonto och koder och man är mycket artig.
Det här är bedrägeri och är givetvis polisanmält (till riktiga polisen).
Skamligt men verkligt, tyvärr!
[2023-05-16]


Trevlighets träffar vid höghusen

Vi har under en tid haft utomstående som gärna nyttjat våra uteplatser vid höghusen. För att i tid stävja det samtidigt som vi har lite trevligt har boende i föreningen kommit överens om att träffas vid uteplatserna vid punkthusen för lite kaffe och kanske lite vin mellan cirka 17:30-19. Kom ner/kom förbi och säg hej till dina grannar!


Ingen soptipp på VBV 20

Vi uppmanar den som har ställt säng och gamla madrasser utanför porten på Västra Banvägen 20 att omedelbart städa bort! Vi vill inte ha en soptipp utanför våra portar. I annat fall får vi alla betala för hantering av ert avfall!

Läs mer

Hissen VBV 16 och 20

Tyvärr är det problem med hissarna på Västra Banvägen 16 och 20 efter renoveringen. För närvarande gör Kone allt för att det fungera under tiden som man väntar på att nödvändiga reservdelar kommer fram till Kone och oss.
Alla kan hjälpa till genom att undvika att röra innerdörren i hissen.


Protokoll från årets stämma

Nu finns protokollet från stämman att läsa.

Protokoll stämman 2023

Bokslutspresentation 2022

Några siffror som sammanfattar föreningens bokslut för 2022. Visades som Powerpoint presentation av vår ekonomiansvarige på årets stämma.

Bokslutspresentation 2022

OVK i maj

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras under maj månad. Entreprenören behöver då komma in i alla lägenheter. Klicka på länken ’Tidplan OVK’ nedan för att se vilken dag som är aktuell för din port. Alla lägenheter kommer givetvis att aviseras ett par veckor i förväg med information om tider, var man kan lämna nycklar mm.

Tidplan OVK

Alla hissar nu renoverade

Nu fungerar hissen igen på Västra Banvägen 18. Det var den sista hissen att bli renoverad, så nu är det klart i alla våra höghus. Hör gärna av er till vår föreningsvärd om ni upptäcker fel, små som stora, så att vi kan utnyttja vår garanti. Klicka här för kontakt-vägar.


Föreningsvärden har semester

Föreningsvärden har semester 20-27 april 2023. Det innebär bl.a. att det är stängt i föreningslokalen den 25 april. Felanmälan sker som vanligt till HSB på telefon 010-442 11 00.


Årets stämma genomförd

Årets föreningsstämma genomfördes den 19 april i Folkets Hus. En ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag som finns att läsa i slutet på årsredovisningen.
Hemsida samt uppgifterna i våra portar kommer att uppdateras när det finns ett färdigt justerat protokoll från stämman.

Årsredovisning 2022

Avgiftshöjning vid halvårsskiftet

Som alla känner till stiger våra priser och räntor i en ganska hög takt i vår omvärld. För att på ett ansvarsfullt sätt kunna hantera våra ökade kostnader har styrelsen beslutat att höja årsavgiften (hyran) på lägenheter och lokaler med bostadsrätt med 3% från 1 juli 2023.


Vårens container

Vårens container för insamling av grovsopor kommer att finnas på plats vid Västra Banvägen 22:
Lördag och söndag den 6-7 maj klockan 12:00-14:00.


Årsredovisningen i tryckt version

För er som önskar en tryckt version av årsredovisningen så finns den nu att hämta i föreningslokalen (tisdagar mellan klockan 18-19). Ni som har beställt via föreningsvärden får den via postfacket.


Hissrenovering, del 3

Hissen på Västra Banvägen 20 är nu färdig renoverad.
Med början den 27 mars (vecka 13) kommer hissen på Västra Banvägen 16 att renoveras. Renoveringen beräknas pågå i 3 veckor. Hissen kommer inte att kunna användas under större delen av den tiden, tyvärr. Men någon gång behöver hissarna moderniseras eftersom reservdelar är svåra och tidsödande att få tag på. Ett allvarligt fel skulle kunna innebära stopp i flera månader. Med det perspektivet är 3 veckor förhoppningsvis någonting som är överkomligt, även om man absolut inte kan förminska dom problem som kommer att uppstå för våra boende i aktuellt hus.
När man är klar i nummer 16 kommer man att gå vidare med 18.
VBV 18 beräknad start vecka 16, den 17 april
Under förra året renoverades hissarna på Västra Banvägen 12 och 14.


Förslag till nya stadgar

Styrelsen har tillsammans med HSB tagit fram ett förslag till nya stadgar för att anpassa dom befintliga till nya lagar som började gälla vid årsskiftet och som berör bostadsrättsföreningar.

Läs mer

Kallelse till årets stämma

Kallelse till föreningsstämma

Våra skyddsrum

Vi har inför kommande stämma fått in en skrivelse från en medlem som gäller våra skyddsrum. Frågorna tillsammans med styrelsen/ordförandes svar är säkert av intresse för flera i vår förening.

Läs mer

Årsredovisning 2022

Föreningens årsredovisning för 2022 finns nu publicerad på hemsidan.
Nytt för i år är att den som önskar erhålla en papperskopia på årsredovisningen kontaktar föreningsvärden. Kallelse till stämman med en dagordning kommer att publiceras på hemsidan och i portar lite senare. Även där ska man höra av sig om man önskar en kopia på papper. Allt för att spara på miljö och pengar för föreningen (det vill säga oss alla).

Årsredovisning 2022

Fläktbytet i höghusen är klart

Nu är det klart med fläktbytet i höghusen och därmed har vi bytt ut samtliga frånluftsfläktar i föreningen.


Fläktbyte i höghusen – Uppdatering

Fläktarna som sitter på vinden i höghusen kommer att bytas ut. Först ut var Västra Banvägen 20, som nu är klar.
Byten i övriga höghus kommer att ske under vecka 9, 27 februari – 5 mars.
Boende påverkas inte.


Hissrenovering, del 2

Med början den 6 mars (vecka 10) kommer hissen på Västra Banvägen 20 att renoveras. Renoveringen beräknas pågå i 3 veckor. Hissen kommer inte att kunna användas under större delen av den tiden, tyvärr. Men någon gång behöver hissarna moderniseras eftersom reservdelar är svåra och tidsödande att få tag på. Ett allvarligt fel skulle kunna innebära stopp i flera månader. Med det perspektivet är 3 veckor förhoppningsvis någonting som är överkomligt, även om man absolut inte kan förminska dom problem som kommer att uppstå för våra boende i aktuellt hus.
När man är klar i nummer 20 kommer man att gå vidare med 16 och därefter 18.
VBV 16 beräknad start vecka 13, den 27 mars
VBV 18 beräknad start vecka 16, den 17 april
Under förra året renoverades hissarna på Västra Banvägen 12 och 14. Så där är man klar!


Fläktbyte i höghusen

Fläktarna som sitter på vinden i höghusen kommer den närmaste tiden att bytas ut. Först ut är Västra Banvägen 20, där byte kommer att ske 21-24 februari.
Därefter Västra Banvägen 18 med start 27 februari, VBV 16 start 2 mars, VBV 14 start 6 mars och VBV 12 start 9 mars.
Boende påverkas inte.


Park-app för gästparkering

Det finns en ny app, Aimo, som kan användas vid våra gästparkeringar. Den kommer att ersätta den nuvarande parkeringsappen MobilPark.
Kanske ett smidigare sätt att betala för gäster (?).

Läs mer

Påminnelsehantering av fakturor

Från och med februari kommer Alektum att hantera påminnelser och inkassoärenden för oss som har HSB som ekonomisk förvaltare. Så betalar man inte sin avgift (eller andra fakturor till föreningen) så kommer påminnelsen i framtiden ifrån Alektum och inte som tidigare HSB. Det blir samtidigt obligatoriskt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor (lagkrav).

Läs mer

Byte av hängrännor och stuprör

På Åkersbergavägen 1 A/B/C kommer byte av hängrännor och stuprör att ske med start i slutet av vecka 5 (i början på februari). Arbetet kommer att ske med hjälp av en skylift och det beräknas pågå i cirka 2 veckor. Med tanke på förskolans verksamhet kan det tänkas att visst arbete kommer att ske under helgen.


Portkod VBV 12 och 14

Under vecka 4 (23-29 januari) kommer portkoden att tas bort på Västra Banvägen 12 och 14. Det betyder att man tyvärr måste använda sig av nyckel. Det här är en tillfällig lösning i ett försök att komma tillrätta med att obehöriga uppehåller sig i dom två trapphusen.
Om det av någon anledning inte fungerar för boende i dom två trapphusen; kontakta föreningsvärden, Monica, så att ni tillsammans kan hitta en fungerande lösning!


Hjärtstartare i föreningen?

Styrelsen har fått in förslag ifrån medlem att införskaffa en hjärtstartare till föreningen. Som ett första steg söks därför nu 5-7 personer inom föreningen som går kurs för att sedan vara s.k. SMS-livräddare och vid behov utföra hjärt- och lungräddning (HLR) med hjälp av hjärtstartaren, om ett misstänkt hjärtstopp inträffar i vår förening och larm sker via tfn 112.

Läs mer

Uppdateringar hemsidan

Tyvärr är det sedan en tid en hel del ”teknik-trassel” på baksidan av hemsidan vilket gör att det blir bökigare att göra uppdateringar. Som t.ex. att lägga upp senaste infobladet som nu sitter i portarna.
Kommer att arbetas med under januari-februari. Så om det ”hickar till” och någonting inte fungerar, försök gärna lite senare.
Uppdatering 2023-01-30: Nu är det mesta trasslet bakom kulisserna fixat. Bara att hålla tummarna…


Semester-stängt i Föreningslokalen

Föreningsvärden har semester 10-17 januari 2023. Det innebär bl.a. att det är stängt i föreningslokalen 10:e, samt 17:e januari. Felanmälan sker som vanligt till HSB på telefon 010-442 11 00. Se vidare vår hemsida brfsparet.se.

Nya öppettider i föreningslokalen från januari 2023:
Helgfria tisdagar klockan 18:00-19:00 (stängt i juli månad)


Arkiv 2022

Arkiv 2021

Arkiv 2020

Arkiv 2019

Arkiv 2018

Arkiv 2017