Vårens container

Vårens container för insamling av grovsopor kommer att finnas på plats vid Västra Banvägen 22:
Lördag och söndag den 4-5 maj klockan 12:00-14:00.


Stängt i lokalen på Valborg

Valborgsmässoafton, den 30 april, är det stängt i föreningslokalen.


Arbeten i april

  • Med start 2 april och cirka två veckor framåt kommer takarbeten att ske på Västra Banvägen 22C. Boende i längan Västra Banvägen 22A-24B kan uppleva ”spring i porten” och ljudstörningar under dagtid. I övrigt ingen påverkan för boende.
  • Med start 2 april kommer en lägenhet på nedre botten på Västra Banvägen 20 att renoveras efter en fuktskada. Arbetet kommer inte att påverka övriga boende förutom ljudstörningar dagtid under utrivning av lägenheten som beräknas att ta cirka 1-1,5 vecka. Det kan dock bli aktuellt med en kortare avstängning av vattnet som i så fall kommer att aviseras minst 3 arbetsdagar i förväg. Renovering av lägenheten beräknas pågå under april-maj.

Insändare

I veckans nummer av Mitt i Österåker (nummer 12) finns en insändare om Västra Banvägen och detaljplanen på sidan 22.

Läs mer

Inför årsstämman 2024

Här nedanför finns en kallelse till årets föreningsstämma den 24 april i Folkets Hus. Länkar finns även till årsredovisningen, inklusive motioner och valberedningens förslag, samt till förslaget till nya stadgar för Brf Spåret där en andra omröstning ska genomföras i år (Vi hade den första röstningen vid förra årets stämma).

Kallelse till stämman
Årsredovisning 2023
Förslag nya stadgar

Västra Banvägen 20

På onsdag den 6 mars kommer filmning av avloppstammen att ske mellan klockan 08:30-10:30.
Vi uppmanar alla boende att inte använda toaletten (spola) eller låta vatten rinna ner i avlopp (handfat, diskbänk, tvätt- och diskmaskin m.m.) under ovanstående tid.
Tack!


Takbyte

Taken på husen vid Västra Banvägen 2-8 och vid Åkersbergavägen 1-2 kommer att bytas ut med början i år. Samtidigt tilläggsisoleras vindarna, och vi passar också på att snygga till fasaderna. Arbetena beräknas pågå t.om. år 2025. Under 2024 sker arbetena på Västra Banvägen 2-8, med början vid Västra Banvägen 2-4 och 2025 åtgärdas Åkersbergavägen 1-2.
Under arbetena kommer ställningar att monteras upp kring huskropparna, och balkongerna behöver tömmas på allt som finns där. Mer detaljer med bl.a. en definitiv tidsplan och vad ni behöver göra med era balkonger kommer senare.
Taken är i mycket dåligt skick och för att undvika kostsamma skador genomför vi dessa arbeten nu. Tilläggsisoleringen beräknas minska kostnaden för fjärrvärme. Byggnadsställningar behövs för takbytena och vi passar på att snygga till fasaderna då ställningarna ändå står där.


Informationsblad 2 – 2024

Årets andra informationsblad finns nu att läsa.

Läs mer

Renovering i portar

Med start måndagen den 19 februari och cirka 2 veckor framåt kommer portarna på Västra Banvägen 2-8 samt på Åkersbergavägen 1-2 att renoveras. Det kommer inte att påverka boenden mer än att man behöver visa hänsyn och vara uppmärksam på eventuella anvisningar från entreprenören.


TVn tillbaka

TV signalen är tillbaka i antenn uttaget efter ett längre arbete av Telenor.
(All felanmälan sker till Telenor på telefon 020-222 222)
[2024-02-09, kl 14:50]


TV …

Telenor arbetar med planerat arbete under dagen (fredag 9 feb) på TV i vår förening och närliggande områden. Tyvärr är det ”planerade” arbetet ingenting som meddelats oss eller som går att utläsa på Telenors hemsida över driftinformation.
Påverkar TV via antenn uttaget. Förhoppningsvis löser det återkommande problem med TV signalen som flera upplever, så det kommer någonting gott ur avbrottet…
[2024-02-09, kl 10:45]


StepLock app och aktivering

I en snar framtid finns som ett alternativ möjlighet att öppna porten med hjälp av en app i sin smarta telefon (iPhone och Android).
Observera att man kan registrera sig nu enligt instruktionerna i Baxec-portalen men att den utlovade aktiveringskoden som ska komma via e-post inte fungerar än. Alltså, registrera gärna, men koden kommer senare när systemet ”är redo”.


Viktigt: Uppdatera ditt P-avtal

För att kunna genomföra den beslutade avgiftshöjningen av parkeringsplatserna från andra kvartalet behöver alla parkeringsavtal skrivas om. Det innebär att alla nu gällande avtal kommer att sägas upp och att alla måste signera nya om man vill behålla sin nuvarande parkeringsplats.
Många har redan uppdaterat sina avtal. Ni som inte har hunnit med ännu kan komma ner till föreningslokalen på Åkersbergavägen 1B under följande extra-tider:
Söndag 28 januari klockan 13-16
Måndag 29 januari klockan 17-20
Tisdag 30 januari klockan 17-20
Som sagt, det är inte säkert att ni kan behålla er nuvarande parkeringsplats om ni inte har tecknat det nya avtalet!


Parkeringsavtal

För att kunna genomföra den beslutade avgiftshöjningen av parkeringsplatserna från andra kvartalet behöver alla parkeringsavtal skrivas om. Det innebär att alla nu gällande avtal kommer att sägas upp och att alla måste signera nya om man vill behålla sin nuvarande parkeringsplats.
Vi är en stor förening och för att det ska fungera kommer en uppmaning att skriva på det nya p-avtalet vid olika tidpunkter för olika delar av föreningen. Avvakta information om när det är ”din tur”.


Årsstämman 2024

Preliminärt datum för föreningsstämman 2024 är onsdagen den 24 april i Folkets Hus. Mer information och en formell kallelse kommer senare.
Motioner till stämman ska vara inlämnade senast 2024-02-29. Lämna i vår brevlåda på Åkersbergavägen 1B eller skicka in med e-post till info@brfsparet.se.


Molokerna

Kasta gärna in soporna en bit i moloken, så minskar det risken att det är fullt precis innanför luckan men tomt bakom. Om en molok är full, använd med fördel en annan i föreningen!


Passersystemet

Installationen av vårt nya passersystem börjar nu bli klart och snart får dom första boende sina brickor (taggar). Vi börjar ”lite försiktigt” med Västra Banvägen 2-6 som får bli test-pilot för att få rutiner på plats.
Viktig information till alla medlemmar i vår förening: Det kommer fortsättningsvis att fungera precis som tidigare att komma in i våra portar, dvs med nyckel eller kod (samma som tidigare). Det gäller alltså även när nya dosor/paneler är på plats utanför porten.
Sedan kommer alla lägenheter att via postfack/brevlåda få ett brev när det är dags att hämta brickor (taggar) som på sikt kommer att ersätta användandet av kod. Och, som sagt, först ut är Västra Banvägen 2-6. Vi räknar med att det blir en bit in på det nya året innan alla i föreningen har fått möjlighet att hämta sina brickor.
Och igen, nyckel och kod fungerar som tidigare. Tanken är att vi på sikt ska avveckla användandet av kod och kanske även nyckel till porten, men där är vi inte idag.
Ni som har fått brev med en kod till kundportalen hos Baxec: Länk till portalen hittar ni längre ner på hemsidans första sida (till höger om ni tittar på hemsidan via dator, annars längre ner).


Arkiv 2023

Arkiv 2022

Arkiv 2021

Arkiv 2020

Arkiv 2019

Arkiv 2018

Arkiv 2017