Informationsblad för kvartal 1

Informationsblad för årets första kvartal finns nu att läsa. Informationsbladet kommer 4 gånger per år (kvartalsvis). Aktuell information finns alltid här på hemsidan samt vid behov på anslagstavlan i aktuella portar.

Läs mer

Vatten arbete avslutat

Roslagsvatten meddelar nu att man har avslutat arbetet med vattenläckan på Västra Banvägen 8.
[2022-01-13, kl. 09:20]


Vatten problem ?

Roslagsvatten arbetar med / har arbetat med vattenläcka vid Åkersbergavägen/Västra Banvägen.

Vi har vatten i kranarna, men fortfarande ingen klar rapportering från Roslagsvatten vilket ju kan betyda att dom inte är färdiga.
[2022-01-13, kl. 08:50]


Vatten problem

Roslagsvatten arbetar med vattenläcka vid Åkersbergavägen/Västra Banvägen.
Inget eller lite vatten just nu i vår förening.
[2022-01-12, kl. 12:15]


Hisskonsult på besök

En dag under vecka 2 (10-14 januari) kommer en oberoende hisskonsult till vår förening för att titta på våra hissar och för att ge oss råd inför renovering/nyanskaffning av hissar i punkthusen.


Målning av entréplan i höghusen

Målning av väggar och tak i entréerna samt golvet i källargången till bakdörren kommer att utföras av Täby Måleriservice på uppdrag av styrelsen i höghusen. Start på Västra Banvägen 12 den 10 januari. Arbetet kommer att pågå i cirka 3 veckor.


Tvättstugan VBV 24B avstängd från 10 januari

Under cirka 8 veckor, från och med 10 januari, kommer tvättstugan på Västra Banvägen 24B att vara avstängd p.g.a. underhållsarbete. Boende hänvisas till grovtvättstugan på Västra Banvägen 22C.

Läs mer

Fortsatt stängt i föreningslokalen

Tyvärr ökar smittspridningen igen i samhället. Vår föreningenslokal är liten och utan ventilation. Vi skjuter därför upp den tidigare planerade och annonserade öppningen.
Föreningsvärden nås via telefon: 070-209 26 31
vardagar kl. 12:00-15:00,
tisdagar även kl. 17:30-19:00


Arkiv 2021

Arkiv 2020

Arkiv 2019

Arkiv 2018

Arkiv 2017