ARKIV 2021


Troliga störningar i fjärrvärmeleverans 14-15 december

Eon arbetar vid Lidl på Stationsvägen. Om allt går som planerat kommer fjärrvärme leveransen att vara avstängd mellan klockan 21:00 tisdag den 14 december och klockan 06:00 dagen efter. Eventuellt upprepas detta ett dygn senare, dvs klockan 21:00 på onsdag den 15 december. Dom arbeten som Eon utför är svår planerade då man inte vet hur mycket ledning som måste bytas ut innan man har grävt upp den.
För oss innebär det bara kallvatten i kranarna och ingen värme i elementen ovanstående tider.


Fortsatt stängt i föreningslokalen

Tyvärr ökar smittspridningen igen i samhället. Vår föreningenslokal är liten och utan ventilation. Vi skjuter därför upp den tidigare planerade och annonserade öppningen.
Föreningsvärden nås via telefon: 070-209 26 31
vardagar kl. 12:00-15:00,
tisdagar även kl. 17:30-19:00


Ev. störning värmeleverans 14 december

Eon meddelar:
P.g.a. arbeten i värmeverket kan våra kunder eventuellt uppleva nedsatt leverans 2021-12-14 mellan klockan 00:00 och 05:00. Senaste informationen finns på eon.se/varmeavbrott.
(uppskjutet från tidigare planerat datum pga kylan)


Saknar du den nya utlovade hastigheten?

Vårt bredband har nu uppgraderats till 500/500 Mbit/s. Om du konstaterar att hastighetsökningen har uteblivit, kontakta Telenors kundtjänst på telefon 020-222 222. Eventuellt behöver dom starta om utrustningen i din fastighet. Något som Kundtjänst kan utföra under samtalet på distans.
[2021-12-02, kl 21:00]


Geotekniska undersökningar

Inför kommunens planerade övertagande av Västra Banvägen från Österskärs Vägförening så kommer man att göra s.k. geotekniska undersökningar som delvis kommer att utföras på Brf Spårets mark.
Under kommande fredag och måndag, 19 resp. 22 november, kommer geotekniker att borra totalt 5 borrpunkter på Tuna 3:78 och Tuna 3:79. Man kommer att återställa marken efteråt.
Varje borrpunkt tar cirka 30-60 minuter och man kommer att arbeta mellan klockan 07:00 och 16:00.
[2021-11-18]


Mer fart i bredbandet 1 december

Befintliga bredbandskunder har kostnadsfritt uppgraderats till 500/500 Mbit/s (syns på ’Mitt Telenor’). Vi har idag fått utrustningen i våra lokaler uppgraderad för att klara av den högre hastigheten och för mer kapacitet. Den 1 december börjar vårt nya avtal med Telenor att gälla och det är då som dom kommer att ”öppna kranarna” för den nya hastigheten. Redan nu kan man dock kontakta Telenors kundtjänst om man önskar kostnadsfritt uppgradera sin router till en modernare variant med bl.a. Wifi 6. (Obs, routern är ett lån under din tid som kund hos Telenor). Möjlighet finns även att från 1 december för 149 kronor/månaden höja sin hastighet ytterligare till 1000 Mbit/s (faktureras av Telenor).
[2021-11-10]

Läs mer

Hissen i 12:an fungerar igen

[2021-11-07]


Planerad driftstörning bredbandet

Arbeten kommer att utföras i föreningen för att uppgradera bredbandsnätet.
I samband med arbetet kan ni som har bredbandstjänster från Telenor uppleva kortare avbrott och störningar onsdagen den 10 november mellan klockan 08:00 och 12:00.

Läs mer

Hissproblem

Vi har haft flera stopp i hissarna, främst på Västra Banvägen 12 och 16, på senare tid. Detta har medfört stora kostnader och olägenheter för alla boende, speciellt för de många äldre personer som inte kan ta sig ut eller hem när hissen inte fungerar. Vi planerar att renovera/byta ut hissar, men det kommer att ta tid med upphandling och genomförande.
[2021-10-23]


Informationsblad för kvartal 4

Informationsblad för årets sista kvartal finns nu att läsa. I fortsättningen kommer informationsbladet 4 gånger per år (kvartalsvis). Aktuell information finns alltid här på hemsidan samt vid behov på anslagstavlan i aktuella portar.

Läs mer

Hissen VBV 12

Hissen är nu äntligen reparerad. Hissarna i höghusen är känsliga för ”hopp och lek”. Nödstopp utlöser om man inte står stilla när den är i rörelse. Man kan tycka att den är ”väl känslig” och det är givetvis någonting som styrelsen tittar på liksom att vi ser över den service som vi har respektive vill ha.
[2021-10-12]


Informationsblad för september

Informationsblad för september finns nu att läsa.

Läs mer

Höstens container

Höstens container för insamling av grovsopor kommer att finnas på plats vid Västra Banvägen 22:
Fredag den 8 oktober klockan 13:00-15:00
Lördag den 9 oktober klockan 12:00-15:00

Hjälp med sortering kommer att finnas.


Skön musik strömmade ut från VBV 12

Det blev en liten sommarfest på gränslandet till hösten. Skön musik strömmade ut från Västra Banvägen 12 lördagen den 21 augusti. [Foto: Karin Göras]


Lördagen den 21 augusti, klockan 13:00 – en liten sommar-fest

En Covid-säker sommarfest. Inga tält, ingen servering, bara musik från vårt vanliga band på fotbollsplanen vid Västra Banvägen 12.
Tag gärna med egen stol och förtäring. Alla föreningens medlemmar är välkomna!


Informationsblad för augusti

Informationsblad för augusti finns nu att läsa.

Läs mer

Störningar i fjärrvärme leverans – OK

Begränsad leverans av fjärrvärme på grund av underhållsarbete i Fjärrvärmeverket. Eftersom vi är mitt i sommaren handlar det för oss om varmvattnet. Beräknas vara klart 2021-08-06 klockan 14:00. Information finns också på eon.se/varmeavbrott.


Rökning på balkong och uteplatser

Det är sommar. Ibland blir det väldigt varmt. Vi har fönster öppna. Vi får in cigarett-rök.
Ja, inte överallt, men vi får in en del klagomål från grannar till rök-sugna boende i vår förening. Av någon anledning går rökare ut på balkongen och stänger igen dörren till den egna lägenheten. Är det för att inte få in röken? Men dina grannar då?
Vänligen visa hänsyn! Vi bor i en bostadsrättsförening. Det innebär att vi alla är delägare till fastigheter och mark. Vi fattar beslut i demokratisk ordning. Som på föreningsstämman 2019 t.ex. Då fattades beslut om att rökförbud på balkonger och uteplatser skulle införas i våra trivselregler (punkt 29).


Informationsblad för juni

Informationsblad för juni finns nu att läsa.

Läs mer

Inga persienner på “halv stång”

Favorit i repris

Nu när det är soligt och varmt ute; undvik att lämna persienner delvis uppdragna.
Persiennskenorna är av metall och om flera skenor sitter ihop kan de bli så heta att fönsterrutan spricker.


Informationsblad för maj

Informationsblad för maj finns nu att läsa.

Läs mer

Föreningsstämman 2021

Föreningsstämman 2021 genomfördes den 28 april som en ren poströstnings-stämma i enlighet med en tillfällig lag för bostadsrättsföreningar för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Drygt 40 medlemmar har poströstat och till ny ledamot i styrelsen valdes Gull-Britt Hellström, som i första hand kommer att arbeta med ekonomifrågor i föreningen. Till ny medlem i valberedningen valdes Karin Göras. I övrigt fick sittande styrelse förnyat förtroende. Hela den nya styrelsen för 2021-2022 finns här.

Protokoll från stämman

Fasadtvätt Västra Banvägen 2-8

Fasadtvätt kommer att utföras av Ocab den 5-7 maj på Västra Banvägen 2-8 samt lägenheterna mot Västra Banvägen ovanför dagisen på Åkersbergavägen 1-2. Alla fönster och ventiler måste hållas stängda under arbetets gång.

Läs mer

Cykelrum och soprum Västra Banvägen 22-24

I samband med rörinfodringarna kommer golvbrunnarna i cykelrummen och soprummen att stängas permanent, och vattnet i de utrymmena kommer också att stängas av.
Förseglingen sker i slutet av maj, men redan nu pågår förbikoppling av dessa avlopp. Det är absolut förbjudet att spola i vatten eller hälla ut vätska i golvbrunnarna under april och maj.
När arbetena är klara kommer vi att slippa lukt från avloppen i utrymmena, men vi kan inte längre spola av cyklar och annat där.
De som har hyrt soprum som förråd i VB 22-24 måste flytta om i förrådet så rörmokaren kan komma åt golvbrunnen. Om du har bytt lås till soprummet behöver vi få en nyckel så arbetena kan utföras i förrådet. Kontakta föreningsvärden på telefonnumret nedan.
STYRELSEN 20210421


Föreningsstämma 2021

Styrelsen i HSB Brf Spåret har vid sitt styrelsemöte den 8 mars 2021 beslutat att ordinarie föreningsstämma den 28 april 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Styrelsen har en upplysningsplikt och medlem kan lämna en begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Begäran om upplysning lämnas via e-post till info@brfsparet.se eller via föreningsbrevlådan på Åkersbergavägen 1B.
Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att:
* Hållas tillgängligt hos föreningen
* Skickas till medlem som ställt frågan
* Publiceras på föreningens webbplats här nedanför:

Frågor och svar

Poströstning

Samtliga medlemmar/hushåll har nu fått Årsredovisningen för 2020 tillsammans med underlag för poströstning. Röstning sker genom att sätta kryss i vald ruta (alternativt lämna blankt). Observera att det inte är möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i röstnings-formuläret, om så görs är rösten tyvärr ogiltig enligt regelverket.
Kontakta föreningsvärden om din hund har tuggat i sig formuläret för röstning!

Information poströstning
Årsredovisning 2020

Informationsblad för april

Informationsblad för april finns nu att läsa.

Läs mer

Mitt HSB

För oss i bostadsrättsföreningen har HSB en webbsida, Mitt HSB, där du enkelt kan logga in med ditt bankid.
Här kan du se dina avier, betalningar och göra felanmälningar. Kanske är du lyckligt ovetande om att pengar finns på lägenhetens inre fond. Några lägenheter har fortfarande pengar kvar. Kan upptäckas på ”Mitt HSB”.

Mitt HSB

Informationsblad för mars

Informationsblad för mars finns nu att läsa.

Läs mer

KabelTV och Telenor Stream

Styrelsen har tecknat ett nytt förmånligt avtal på 5 år med Telenor för Kabel-TV. I avtalet ingår förutom Basutbudet numera även Telenor Stream, en tjänst som ger oss möjlighet att se på TV på smarta telefoner, plattor och datorer via internet. Läs mer på vår brfsparet.se/tv.


Årets föreningsstämma

Preliminärt datum för årets föreningsstämma är onsdag 2021-04-28. I likhet med andra brf föreningar blir stämman i år helt digital p.g.a. Covid-19. Mer information kommer givetvis. Sista dag för motioner är 2021-02-28.


Informationsblad för februari

Informationsblad för februari finns nu att läsa.

Läs mer

Rörinfodringar

Arbetena på VBV 20 har gått mycket bra och är i stort sett klara. Förberedande arbeten pågår på VBV 16.

Tidplan för de fortsatta arbetena:

VBV 16………..februari
VBV 14………..mars
VBV 22-24…april-maj
VBV 12………..juni
VBV 18………..juli

Entreprenörerna aviserar i detalj inför arbetsstart. De som bor på bottenvåningen i höghusen påverkas mest av arbetena och har redan fått personlig information, övriga boende märker nästan inte att arbetena pågår.


Höjning av avgiften

Årsavgiften (hyran) höjs från 1 april 2021 med 3%. Ingen höjning av avgiften för parkeringsplatser eller förråd.


Vattenläcka åtgärdad

Roslagsvatten har nu arbetat klart med en vattenläcka mellan Västra Banvägen 20 och 22.
[2021-01-27, kl. 13:00]


Vattenläcka

Roslagsvatten arbetar med en vattenläcka mellan Västra Banvägen 20 och 22. Alla bör ha vatten nu, men som sagt, arbete pågår.
[2021-01-21, kl. 20:30]


Informationsblad för januari

Informationsblad för januari finns nu att läsa.

Läs mer

Arbeta i styrelsen?

En bostadsrättsförening måste ha en styrelse för att fungera. Styrelsen tar hand om föreningens skötsel, tillgångar, mark och byggnader. Som boende i en bostadsrättsförening är det naturligt att man intresserar sig för föreningens ekonomi och skötsel. Det här är stor skillnad jämfört med att hyra en lägenhet. Vi är en stor förening med 259 lägenheter så alla kan inte engageras i styrelsen, men när valberedningen kallar dig bör du reflektera över vad just du kan bidra med nu och i framtiden. Utan en komplett styrelse måste allt mer av styrelsearbetet köpas in från externa entreprenörer till en väsentligt högre kostnad än i dag. Kontakta valberedningen före den 28 januari om du eller någon du känner kan/vill vara med i styrelsen; valberedning@brfsparet.se