Förvaltare


Bostad

Vår administrativa förvaltare är HSB. HSB har ett brett utbud av tjänster inom ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning. HSB är miljöcertifierade enligt ISO 14001 – ett kvitto på att de klarar lagarna på miljöområdet och att de har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågorna. HSBs förvaltartjänst är styrelsens förlängda arm och företrädare. Förvaltaren arbetar med att ta fram beslutsunderlag, åtgärdsförslag och lotsa styrelsen till bra beslut. När beslutet är fattat ser förvaltaren till så att besluten verkställs. Besök HSB: www.hsb.se »

Ekonomi

Vår ekonomiska förvaltare är HSB. HSB har ett brett utbud av tjänster inom ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning. HSB är miljöcertifierade enligt ISO 14001 – ett kvitto på att de klarar lagarna på miljöområdet och att de har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågorna. HSBs förvaltartjänst är styrelsens förlängda arm och företrädare. Förvaltaren arbetar med att ta fram beslutsunderlag, åtgärdsförslag och lotsa styrelsen till bra beslut. När beslutet är fattat ser förvaltaren till så att besluten verkställs. Besök HSB: www.hsb.se »

El och värmeleverantör

Vår leverantör av el och värme är E.ON. E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Besök E.ON: www.eon.se » Ladda ner miljöintyg »

TV

KabelTV levereras av Telenor. Besök: www.telenor.se »

Vatten

Vårat vatten kommer ifrån Roslagsvatten AB. Roslagsvatten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 80 000 personer i 15 500 fastigheter (inklusive industrier och andra kommersiella verksamheter). Huvuddelen av dricksvattnet kommer från Norrvattens kommunalförbund där Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta är medlemmar. Besök: www.roslagsvatten.se »