Föreningsstämman 2021

Föreningsstämman 2021 genomfördes den 28 april som en ren poströstnings-stämma i enlighet med en tillfällig lag för bostadsrättsföreningar för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Drygt 40 medlemmar har poströstat och till ny ledamot i styrelsen valdes Gull-Britt Hellström, som i första hand kommer att arbeta med ekonomifrågor i föreningen. Till ny medlem i valberedningen valdes Karin Göras. I övrigt fick sittande styrelse förnyat förtroende. Hela den nya styrelsen för 2021-2022 finns här.

Protokoll från stämman med resultat från poströstningen kommer så snart det är justerat och klart.


Informationsblad för maj

Informationsblad för maj finns nu att läsa.

Läs mer

Cykelrum och soprum Västra Banvägen 22-24

I samband med rörinfodringarna kommer golvbrunnarna i cykelrummen och soprummen att stängas permanent, och vattnet i de utrymmena kommer också att stängas av.
Förseglingen sker i slutet av maj, men redan nu pågår förbikoppling av dessa avlopp. Det är absolut förbjudet att spola i vatten eller hälla ut vätska i golvbrunnarna under april och maj.
När arbetena är klara kommer vi att slippa lukt från avloppen i utrymmena, men vi kan inte längre spola av cyklar och annat där.
De som har hyrt soprum som förråd i VB 22-24 måste flytta om i förrådet så rörmokaren kan komma åt golvbrunnen. Om du har bytt lås till soprummet behöver vi få en nyckel så arbetena kan utföras i förrådet. Kontakta föreningsvärden på telefonnumret nedan.
STYRELSEN 20210421


Aktuell tidplan för rörinfodringar

2021-02-02

VBV 22-24...april-maj
VBV 12...........juni
VBV 18...........juli

Läs mer

Glödlampor till förråd

I förråden används glödlampor med bajonettfattning som inte finns att få tag på längre. Om du behöver en glödlampa med bajonettfattning, kontakta HSB Felanmälan, så hjälper dom till.


Digitala kurser från HSB

Hur fungerar det i en bostadsrättsföreningen? HSB:s digitala kurser är i första hand avsedda för styrelsemedlemmar, men dom är intressanta för alla som vill få en inblick i hur det fungerar i en bostadsrättsförening.

Läs mer

Prislista Fastighetsservice för boende HSB

HSB Stockholm, som numera är vår fastighetsskötare, kan även hjälpa till i Din bostadsrätt. Eftersom det ligger utanför bostadsrättsföreningens underhållsansvar blir det en kostnad som bostadsrättsinnehavaren får betala enligt ett fast pris som finns på aktuell prislista hos HSB.

När det gäller rotavdrag så säger man från HSB: Om medlemmar "önskar beställa rotavdrag – debiteras ni per timme + material samt hantering av ROT".


Skydda dig mot brand

Läs mer