Föreningsstämma 2021

Styrelsen i HSB Brf Spåret har vid sitt styrelsemöte den 8 mars 2021 beslutat att ordinarie föreningsstämma den 28 april 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Styrelsen har en upplysningsplikt och medlem kan lämna en begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Begäran om upplysning lämnas via e-post till info@brfsparet.se eller via föreningsbrevlådan på Åkersbergavägen 1B.
Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att:
* Hållas tillgängligt hos föreningen
* Skickas till medlem som ställt frågan
* Publiceras på föreningens webbplats här nedanför:

Frågor och svar

Poströstning

Samtliga medlemmar/hushåll har nu fått Årsredovisningen för 2020 tillsammans med underlag för poströstning. Röstning sker genom att sätta kryss i vald ruta (alternativt lämna blankt). Observera att det inte är möjligt att lämna instruktioner eller kommentarer i röstnings-formuläret, om så görs är rösten tyvärr ogiltig enligt regelverket.
Kontakta föreningsvärden om din hund har tuggat i sig formuläret för röstning!

Information poströstning
Årsredovisning 2020

Aktuell tidplan för rörinfodringar

2021-02-02

VBV 22-24...april-maj
VBV 12...........juni
VBV 18...........juli

Läs mer

Glödlampor till förråd

I förråden används glödlampor med bajonettfattning som inte finns att få tag på längre. Om du behöver en glödlampa med bajonettfattning, kontakta HSB Felanmälan, så hjälper dom till.


Digitala kurser från HSB

Hur fungerar det i en bostadsrättsföreningen? HSB:s digitala kurser är i första hand avsedda för styrelsemedlemmar, men dom är intressanta för alla som vill få en inblick i hur det fungerar i en bostadsrättsförening.

Läs mer

Prislista Fastighetsservice för boende HSB

HSB Stockholm, som numera är vår fastighetsskötare, kan även hjälpa till i Din bostadsrätt. Eftersom det ligger utanför bostadsrättsföreningens underhållsansvar blir det en kostnad som bostadsrättsinnehavaren får betala enligt ett fast pris som finns på aktuell prislista hos HSB.

När det gäller rotavdrag så säger man från HSB: Om medlemmar "önskar beställa rotavdrag – debiteras ni per timme + material samt hantering av ROT".


Skydda dig mot brand

Läs mer