Hissrenovering

På grund av krig och pandemi har vår hiss leverantör, Kone, haft stora svårigheter att få fram delar till hissrenoveringen. Men nu har vi äntligen fått klartecken.
Med början den 15 augusti (vecka 33) kommer hissen på Västra Banvägen 12 att renoveras. Renoveringen beräknas pågå i 3-4 veckor. Hissen kommer inte att kunna användas under större delen av den tiden, tyvärr. Men någon gång behöver hissarna moderniseras eftersom reservdelar är svåra och tidsödande att få tag på. Ett allvarligt fel skulle kunna innebära stopp i flera månader. Med det perspektivet är 3-4 veckor förhoppningsvis någonting som är överkomligt, även om man absolut inte kan förminska dom problem som kommer att uppstå för våra boende i aktuellt hus.
UPPDATERING:
Vi kommer därefter att renovera hissen på Västra Banvägen 20. Beräknad start under september 2022 beroende på hur arbetet i 12:an fortlöper.
Hissarna i övriga tre höghus kommer att renoveras under våren 2023 som planen ser ut i dagsläget.


Var rätt försäkrad!

Styrelsen vill påminna om vikten att komplettera sin hemförsäkring med s.k. bostadsrättstillägg. Vid exempelvis vattenskada ansvarar bostadsrättsinnehavaren i dom flesta fall för skador som uppstår inne i lägenheten p.g.a. läckande rör eller utrustning.

Läs mer

Föreningsstämman 2022

Föreningsstämman 2022 genomfördes den 11 maj som en ren poströstnings-stämma i enlighet med en tillfällig lag för bostadsrättsföreningar för att förhindra smittspridning av Covid-19.

41 medlemmar har poströstat och till ny ledamot i styrelsen valdes Hans Huzelius, som i första hand kommer att arbeta med fastighetsfrågor i föreningen. I övrigt fick sittande styrelse förnyat förtroende. Valberedningen sitter kvar oförändrad från stämman förra året.

Till ny revisor valdes Anna Molin och till suppleant valdes Therese Ezelius.

Hela den nya styrelsen tillsammans med valberedning för 2022-2023 finns här.

Protokoll kommer när det är färdigskrivet och justerat.


Märk upp era cyklar

Vänligen märk upp era cyklar och rullatorer som står i cykelförråd eller andra gemensamma utrymmen med namn + datum under maj månad. I juni kommer omärkta cyklar och rullatorer att flyttas till panncentralen för "karantän" innan dom kastas.


Fortsatt stängt i föreningslokalen

Fortsatt stängt i föreningslokalen under april och maj. Öppnar igen från juni 2022.
Föreningsvärden nås via telefon: 070-209 26 31
vardagar kl. 12:00-15:00,
tisdagar även kl. 17:30-19:00

Glödlampor till förråd

I förråden används glödlampor med bajonettfattning som inte finns att få tag på längre. Om du behöver en glödlampa med bajonettfattning, kontakta HSB Felanmälan, så hjälper dom till.


Digitala kurser från HSB

Hur fungerar det i en bostadsrättsföreningen? HSB:s digitala kurser är i första hand avsedda för styrelsemedlemmar, men dom är intressanta för alla som vill få en inblick i hur det fungerar i en bostadsrättsförening.

Läs mer

Prislista Fastighetsservice för boende HSB

HSB Stockholm, som numera är vår fastighetsskötare, kan även hjälpa till i Din bostadsrätt. Eftersom det ligger utanför bostadsrättsföreningens underhållsansvar blir det en kostnad som bostadsrättsinnehavaren får betala enligt ett fast pris som finns på aktuell prislista hos HSB.

När det gäller rotavdrag så säger man från HSB: Om medlemmar "önskar beställa rotavdrag – debiteras ni per timme + material samt hantering av ROT".


Skydda dig mot brand

Läs mer