Trevligt tillsammans!

Valberedningen undersöker intresset för att bilda olika aktivitetsgrupper i vår bostadsrättsförening. Medlemmar skulle kunna träffas kring olika intressen, som boule, promenader, syjunta m.m.

Läs mer

Råttor

Efter utförda arbeten med järnväg och järnvägspark har tyvärr många råttor bestämt sig för att flytta in i vår förening för att få en lite lugnare tillvaro. Det kommer vi att kraftfullt sätta stopp för i samarbete med Nomor skadedjursbekämpning. Vi kan alla hjälpa till genom att inte mata fåglar, katter eller andra djur. Det göder samtidigt ”våra” råttor.
Ser ni råtta på områden, anmäl gärna till kommunen. Klicka på knappen nedan. Under 'Kategori' välj 'Viltvård' och sedan 'Övrigt'.

Anmäl råttor

Hissen i 14 klar

Hissen på Västra Banvägen 14 är nu besiktigad och klar! Nu återstår bara "lite städning" invändigt (som även gäller VBV 12). Övriga hissar renoveras från mars 2023.


Grannforum på Mitt HSB

På första sidan i "Mitt HSB" på webben finns det en länk som det står "Grannforum" på. Via den länken kan vi grannar i föreningen ta kontakt med varandra och t.ex. be om hjälp, sälja/köpa/ge bort saker, bjuda in till aktiviteter av olika slag, mm. Man kan rikta sig till hela föreningen eller till sitt eget hus. Det kan ta lite tid innan de flesta i föreningen har uppmärksammat den nya tjänsten, men förhoppningsvis kommer den att utnyttjas av allt fler med tiden.

Mitt HSB

Avgiftshöjning

Föreningens fasta elavtal sträcker sig fram till oktober 2023 och våra bundna räntor ska inte omsättas riktigt än. Men vi ser alla att priser stiger i rask takt ”på allt” och för att parera det har styrelsen beslutat att höja årsavgiften (hyran) på lägenheter och lokaler med bostadsrätt med 3% från 1 januari 2023.


Sanering gamla panncentralen

Med start den 3 oktober 2022 kommer den gamla panncentralen inklusive kontor på Västra Banvägen 22 att saneras från bl.a. mögel. Det hela är beräknat att ta ca 4 veckor i anspråk och trafiken av lastbilar till och från förväntas vara relativt hög.


Föreningsvärden

Träffa Monica, vår föreningsvärd, i lokalen på Åkersbergavägen 1B på tisdagar klockan 17:30 - 19:00.
Hon nås även på telefon
070-209 26 31, vardagar klockan 12:00 - 15:00.


Upptäck Mitt HSB

På 'Mitt HSB' kan du se information om din bostad, dina avier, betalningshistorik och pantsättningar m.m.
Inloggning på 'Mitt HSB' sker, liksom det mesta nuförtiden, genom Bankid.

Mitt HSB

Glödlampor till förråd

I förråden används glödlampor med bajonettfattning som inte finns att få tag på längre. Om du behöver en glödlampa med bajonettfattning, kontakta HSB Felanmälan, så hjälper dom till.


Digitala kurser från HSB

Hur fungerar det i en bostadsrättsföreningen? HSB:s digitala kurser är i första hand avsedda för styrelsemedlemmar, men dom är intressanta för alla som vill få en inblick i hur det fungerar i en bostadsrättsförening.

Läs mer

Prislista Fastighetsservice för boende HSB

HSB Stockholm, som numera är vår fastighetsskötare, kan även hjälpa till i Din bostadsrätt. Eftersom det ligger utanför bostadsrättsföreningens underhållsansvar blir det en kostnad som bostadsrättsinnehavaren får betala enligt ett fast pris som finns på aktuell prislista hos HSB.

När det gäller rotavdrag så säger man från HSB: Om medlemmar "önskar beställa rotavdrag – debiteras ni per timme + material samt hantering av ROT".


Skydda dig mot brand

Läs mer