Felanmälan

Luftning av element, fel i fastigheten, trapphus, tvättstuga etc. – anmäl till vår Fastighetsskötare, HSB Stockholm, på telefon 010-442 11 00. Du kan också göra Din anmälan direkt på webben. Klicka här.

Akuta ärenden under icke kontorstid. Kontakta HSB Jour, dygnet runt, på telefon 08-695 00 00.

Bredband – Telenor, 020-222 222, eller via formulär på Telenors hemsida: https://www.telenor.se/kundservice/kontakta-oss/mejla/
Eller fel anmäl till din leverantör (om du inte använder föreningens gruppanslutning).

TV – Telenor, 020-222 222, eller via formulär på Telenors hemsida: https://www.telenor.se/kundservice/kontakta-oss/mejla/

Telefoni – anmäl fel till din leverantör

Avgifts-/Hyresavi – HSB, 010-442 11 00

Vatten – Roslagsvatten, 08-540 835 40

Värme och El – Eon, 0771-88 00 22

Hissar – Kone, 0771-50 00 00, dygnet runt