Styrelsen i BRF Spåret 2019-2020

Ordförande       Bengt Lindberg         V.Banv. 22C

Vice ordförande  Gunnar Gauert          V.Banv. 22A

Sekreterare      Annika Eliasson        V.Banv. 22A

Ekonomi          Jacqueline Ancorini    V.Banv. 8A

Ledamöter        Leif Blom              Åkersbergav. 1B

                 Peter Karlsson         V.Banv. 22A

HSB ledamot      Lars Träff

Suppleant        Oskar Andersson        V.Banv. 14

                 Ann-Charlotte Forsman  V.Banv. 6A

                 Monica Sjöberg         V.Banv. 18

Valberedning i BRF Spåret 2019-2020

                 Gunilla Arefall
                 Anita Albinsson
                 Johan Elg