Störningar på TV

Det är pågående störningar på vår TV mottagning. Föreningen har anmält till Telenor, senast idag lördag.
Telenor har en driftstörning på TV efter åskovädret i onsdags kväll. Tyvärr finns ingenting som tyder på att det kommer att lösa sig i helgen då ingen drifttekniker arbetar. Telenor uppdaterar inte sin hemsida (driftinformation) eftersom vi är färre än 300 som är drabbade. Tekniker arbetade för att lösa problemet igår, fredag. Tyvärr fallerade det på att man inte kom in i låst utrymme. Telenor har kvitterat ut nycklar. Ingen i styrelsen blev kontaktad trots att Telenor har kontaktpersoner hos oss. Vi får ingen återkoppling från Telenor efter vår felanmälan, det är vi som måste höra av oss för att få information. Frustrerande! Självklart släpper vi inte det här, men det här är läget just nu för Er information.
[2020-05-30, kl 11:45]


Årsredovisning 2019
Kallelse

TV fungerar normalt igen

Efter åskovädret hade vi störningar på vår TV mottagning. Nu är allt bra igen.
[2020-05-28, kl. 07:30]


Inbrott på vinden VBV 12

Någon obehörig har brutit sig in på vinden under natten mellan lördag och söndag och därefter brutit upp flera förråd och troligen stulit saker ur förråden.
Gå upp och kontrollera era förråd och gör anmälan till ert försäkringsbolag om något blivit stulet.
[2020-05-24]

Läs mer

Höjning av årsavgiften

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften från 1 juli 2020 med 3%.
Ingen höjning av avgiften för parkeringsplatser eller förråd.


Interspol genomför spolningar under vecka 22

Under vecka 22, 25-29 maj, genomför Interspol spolningar av stammar i vår förening (förutom VBV 12 och 14).
Ni som inte fick spolning i samband med "första vändan" i mars kommer att bli aviserade om spolning från Interspol. Det är fortfarande frivilligt om man vill få sina stammar spolade. En "tredje runda" kommer att ske i höst/vinter, så man får fler chanser.
Se den avisering som Interspol gör genom att klicka här.


Informationsblad för maj

Informationsblad för maj finns nu att läsa.

Läs mer

Årets föreningsstämma

Årsmötet hålls den 30 juni 2020 i Folkets hus kl. 18.
I lokalen får det vara högst 50 personer enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. För att minska smittorisken vad gäller Corona viruset kommer vi att begära föranmälan till deltagande i lokalen, samt att på rekommendation av HSB centralt, uppmana våra medlemmar att hellre poströsta innan mötet än att komma till Folkets hus.
Kallelse, anvisningar för föranmälan, poströstnings formulär med anvisningar, motioner och årsberättelse kommer att distribueras via postfacken/brevinkasten i slutet av maj. Samma material publiceras även på föreningens webbsida.
Kallelsen kommer också att anslås i alla trapphus.


Radon-mätningar

Radon-mätningar har genomförts. Uppmätta värden ligger under gällande gränsvärden (< 200 Bq/m³) i hela föreningen.


Underhåll elcentraler

Efter en mindre brand i en elcentral på VBV 20 har elektriker gått igenom samtliga våra elcentraler i föreningen i förebyggande syfte.


Planerat strömavbrott natt mellan 5-6 maj

E.ON informerar om ett planerat strömavbrott inom vår förening onsdagen den 6 maj mellan klockan 00:00-05:00.
Ni som är berörda bör ha fått ett brev från E.ON. Ett tips är att lägga in sitt mobilnummer på Mitt E.ON så får man ett SMS som påminnelse om planerade elavbrott.

Läs mer

Byggställning Västra Banvägen 12

Montering av byggställning på Västra Banvägen 12 börjar 2020-04-22 och pågår under ca 4 veckor. Tejpning i lägenheterna börjar 2020-05-26. Under april-maj måste balkongerna på Västra Banvägen 12 rensas från el samt det som är fast/löst monterat på balkongen.

Läs mer

Störningar på internet och TV

I samband med akuta elarbeten finns stor risk att internet och/eller TV kommer att försvinna i delar av vår förening mellan klockan 08:00-12:00 (cirka-tider!) följande dagar: 16, 21, 23, 29 april, samt 7 maj.


Informationsblad för april

Informationsblad för april finns nu att läsa.

Läs mer

Stängt i föreningslokalen

P.g.a. Corona-viruset är det fortsättningsvis stängt på tisdagar i föreningslokalen. Det går bra att ringa istället på telefon 070-209 26 31 under samma tid, d.v.s tisdagar 17:30 - 19:00.
Ordinarie telefon-tid, vardagar klockan 12-15, gäller fortfarande.


Vårens grovsopdag är inställd

Vårens grovsopdag är inställd.


Stämman skjuts upp

Med anledning av Corona-viruset, HSB:s rekommendationer och av omtanke om alla äldre medlemmar i föreningen har styrelsen beslutat att skjuta upp årets föreningsstämma. Vi återkommer med en ny tid-punkt och hoppas på Er förståelse.


Fönsterbytet på Västra Banvägen 14

Fönsterbytet stoppas i sin nuvarande form pga Corona. Vi går över till frivillighet:
Du som önskar byta dina fönster nu uppmanas att höra av sig till info@brfsparet.se eller med meddelande i brevlådan på Åkersbergavägen 1B. Ange att ni önskar byte av fönster + namn och lägenhetsnr, tack.


Informationsblad för mars

Informationsblad för mars finns nu att läsa.

Läs mer

Besiktningar VBV 16 ställs in

Kommande besiktningar på Västra Banvägen 16 efter fönsterbytet ställs in tills vidare.


Stamspolning

Generell stamspolning i alla lägenheter är inställd.

Men - som det tidigare har meddelats vill vi undersöka om det finns möjlighet att fortsätta ändå genom att innehavaren anmäler sig frivilligt. Det finns nämligen ett värde både för föreningen och den enskilde att det inte blir ”stopp i rören”. Läs mer genom att klicka här (speciellt ni som bor på bottenvåningen).

Information från Interspol som beskriver de försiktighetsåtgärder de vidtar vid spolningen med anledning av Coronaviruset finns här.

Du som bor i föreningen uppmanas att snarast ... ** ej aktuell text borttagen **
** Sista anmälningsdag är lördag 28 mars **
** Inga fler anmälningar för den här gången **

Du kommer sedan att få en avisering med datum, förberedelser och övrig hantering. Skulle du vara sjuk när de ringer på skall du inte släppa in dem. Läs på aviseringslappen hur du kan minimera risken för smittspridning.


Stamspolningen inställd

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut att rekommendera alla 70+ att hålla sig hemma och undvika kontakt med andra personer så har styrelsen beslutat att avbryta spolningen i lägenheterna tillsvidare.
Den spolning som skulle genomföras imorgon 18 mars på Västra Banvägen 6A/B är alltså inställd.
Stamspolning kommer under onsdagen, 18 mars, att ske i våra tvättstugor där avloppen är i behov av en ordentlig rensning.
Vi planerar att fortsätta med stamspolning i lägenheterna när smittläget är under kontroll, till hösten eller kommande vår.
Vi undersöker även om det finns möjlighet att genomföra stamspolning i lägenheter där innehavaren har anmält sig frivilligt.
[2020-03-17]


Information från HSB om Corona-viruset

Risken för spridning av coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för bostadsrättshavare, hyresgäster och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder. För att i största möjliga mån undvika smitta kan detta tyvärr innebära en kortare period av försämrad tillgänglighet.
Från och med måndag den 16 mars utför vi i första hand akuta åtgärder i lägenheter som exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning. Vi återkopplar givetvis till dig som felanmält även om arbeten inte kan utföras just nu.

Läs mer

Trasig fläkt VBV 12

Fläkten på Västra Banvägen 12 är trasig och avstängd i väntan på nytt lager. Beräknas klart under veckan.
[2020-02-25]


Analoga kanaler på TVn

I det analoga utbudet i kabelTV uttaget som föreningen betalar för ingår SVT-kanalerna, TV4 och TV6.
Vi har fram till nu haft möjlighet att se många fler kanaler den här vägen. Men nu tycks "sötebrödsdagarna" vara över.
Vår starka rekommendation är att gå över till att titta på TV via det digitala TV utbudet. Se vidare vår TV-sida.


Informationsblad för februari

Informationsblad för februari finns nu att läsa.

Läs mer

FMS är informerade om status på byggställning

Det blåser väldigt mycket just nu. Presenningen lossnar kring byggställningen på Västra Banvägen 14. Det är meningen att den delvis ska lossna när det blåser. Det för att inte hela ställningen ska dras med och rasa i blåsten.
Status på byggställningen är inspekterad och FMS Bygg är informerade.
[2020-02-09, kl. 18:40]


SL - information om bullrande arbete

Under perioden 2020-02-04 till och med 2020-03-13 utför Strukton Rail spårarbeten på Roslagsbanan i vårt närområde. Arbetet utförs nattetid och kan medföra en del buller.

Läs mer

TV OK

Vi har åter TV via kabelTV uttaget.
[2020-02-05, kl. 20:30]


Nya ljus och ljudsignaler vid övergång

Spårövergången vid Luffarbacken (gamla brandstationen) kommer att få nya ljus, ljud och bomsignaler i påskhelgen.


Spolning av lägenhetsstammar

I slutet av mars månad, vecka 12-14, kommer spolning av alla lägenhetsstammar att ske. Alla kommer att få ett separat meddelande när det är dags för önskat tillträde till lägenheten.

Läs mer

SL informerar

SL har satt upp information om Roslagsbanans utbyggnad i våra portar. Jobbigt att läsa vid porten en blåsig dag? Läs i lugn och ro här på hemsidan.

Läs mer

Avisering Västra Banvägen 14

Tisdag den 4 februari startar asbest-saneringen på Västra Banvägen 14. Var uppmärksam på information som delas ut till alla lägenheter i fastigheten! Ni hittar även informationen på vår hemsida för fönsterbytet.

Läs mer

Årets årsredovisning

Årets årsredovisning kommer att, som vanligt, publiceras på vår hemsida för läsning och nedladdning. Nytt för i år är att du som önskar att erhålla den i tryckt form måste anmäla det. Lägg en lapp med namn, adress och lägenhetsnummer i Brf Spåret:s brevlåda eller skicka ett mail med samma uppgifter till info@brfsparet.se senast den 1 mars 2020. Förutom en besparing på miljön så sparar vi även en hel del pengar för föreningen (dvs oss själva).


KabelTV

Nu fungerar KabelTV igen efter tidigare avbrott.
[2020-01-17, kl. 13:00]


Informationsblad för januari

Informationsblad för januari finns nu att läsa.

Läs mer

Felaktig årsavgift från HSB

Årsavgiften till HSB betalas endast en gång i samband med att man flyttar in i föreningen. Därefter betalar föreningen kollektivt avgiften.
Flera har fått en avisering om årsavgift från HSB, bl.a. genom Kivra. Betala inte den! Kontakta istället HSB på numret som står på fakturan och säg att det är föreningen som betalar den avgiften.


Valberedningen

Valberedningen är tacksam om förslag på kandidater inkommit senast den 28 januari. Skicka ett mail till:
valberedning@brfsparet.se eller lägg ett brev i Brf Spåret:s brevlåda på Åkersbergavägen 1B.


Motioner till stämman

Motioner till nästa års föreningsstämma, som äger rum 2020-04-29, ska vara inlämnade senast 2020-02-28. Lämna i brevinkastet på Åkersbergavägen 1B eller skicka ett mail till info@brfsparet.se.


Hissen VBV 20 fungerar!

Äntligen fungerar hissen på Västra Banvägen 20 igen!


Hissen Västra Banvägen 20

Enda uppdateringen, tyvärr, är att Kone arbetar med felet. Senast idag (6/1).

Hissen på Västra Banvägen 20 står fortfarande stilla.

En brand i en s.k. bottenplatta slog ut elen på Västra Banvägen 20 på juldagen (25/12). Tyvärr skadades i samband med det en komponent som styr hissen. Kone hissar var på plats i fredags (27/12), och kunde konstatera felet. Tyvärr måste reservdel beställas och ny prognos är att felet ska vara avhjälpt efter trettonhelgen.

[Uppdaterad 2020-01-06]


Information om fönsterbyte och asbest-sanering

Samlad information om fönsterbyte och sanering av asbest i höghusen hittar ni här.


Arkiv 2019

Arkiv 2018

Arkiv 2017