Årets årsredovisning

Årets årsredovisning kommer att, som vanligt, publiceras på vår hemsida för läsning och nedladdning. Nytt för i år är att du som önskar att erhålla den i tryckt form måste anmäla det. Lägg en lapp med namn, adress och lägenhetsnummer i Brf Spåret:s brevlåda eller skicka ett mail med samma uppgifter till info@brfsparet.se senast den 1 mars 2020. Förutom en besparing på miljön så sparar vi även en hel del pengar för föreningen (dvs oss själva).


KabelTV

Nu fungerar KabelTV igen efter tidigare avbrott.
[2020-01-17, kl. 13:00]


Informationsblad för januari

Informationsblad för januari finns nu att läsa.

Läs mer

Felaktig årsavgift från HSB

Årsavgiften till HSB betalas endast en gång i samband med att man flyttar in i föreningen. Därefter betalar föreningen kollektivt avgiften.
Flera har fått en avisering om årsavgift från HSB, bl.a. genom Kivra. Betala inte den! Kontakta istället HSB på numret som står på fakturan och säg att det är föreningen som betalar den avgiften.


Valberedningen

Valberedningen är tacksam om förslag på kandidater inkommit senast den 28 januari. Skicka ett mail till:
valberedning@brfsparet.se eller lägg ett brev i Brf Spåret:s brevlåda på Åkersbergavägen 1B.


Motioner till stämman

Motioner till nästa års föreningsstämma, som äger rum 2020-04-29, ska vara inlämnade senast 2020-02-28. Lämna i brevinkastet på Åkersbergavägen 1B eller skicka ett mail till info@brfsparet.se.


Hissen VBV 20 fungerar!

Äntligen fungerar hissen på Västra Banvägen 20 igen!


Hissen Västra Banvägen 20

Enda uppdateringen, tyvärr, är att Kone arbetar med felet. Senast idag (6/1).

Hissen på Västra Banvägen 20 står fortfarande stilla.

En brand i en s.k. bottenplatta slog ut elen på Västra Banvägen 20 på juldagen (25/12). Tyvärr skadades i samband med det en komponent som styr hissen. Kone hissar var på plats i fredags (27/12), och kunde konstatera felet. Tyvärr måste reservdel beställas och ny prognos är att felet ska vara avhjälpt efter trettonhelgen.

[Uppdaterad 2020-01-06]


Information om fönsterbyte och asbest-sanering

Samlad information om fönsterbyte och sanering av asbest i höghusen hittar ni här.


Arkiv 2019

Arkiv 2018

Arkiv 2017