Föreningsstämman 2019

2019 års föreningsstämma ägde rum onsdagen den 24 april 2019. Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag.


Höjning av årsavgiften

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för andra halvåret av 2019 (från 1 juli 2019) med 2%.
För parkeringsplatser höjs avgiften från 1 oktober 2019 för första p-platsen/hushåll. Nya avgifter för parkering utan motorvärmare blir 200kr, med motorvärmare 275kr och för laddplats för elbil blir nya avgiften 450kr.
För andra p-platsen per hushåll (extra p-plats) är avgiften oförändrad.


Informations-möte för höghusen VBV 12-18

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS.

Dag: Onsdag den 8 maj
Tid: kl.17.00-18.30
Plats: Folketshus. Lokal Trälhavet.
Tillsammans med FMS Bygg AB kommer representanter från styrelsen att finnas på plats för att svara på frågor om hur arbetet kommer att bedrivas och vad det kommer att innebära för er medlemmar.
Information gällande fönsterarbetet kommer att finnas anslagen, dels hur arbetet utförs, städning av arbetsområde, nyckelhantering och aviseringar.
Ni som ej har möjlighet att närvara på öppet hus är välkomna att
Kontakta oss för info.
fahed@fmsbygg.se

Varmt välkommen önskar vi på FMS Bygg


Fjärrvärmestörningen onsdag kväll, 17 april

Lars Thorell på Eon har informerat föreningen vad som hände onsdag kväll, 17/4 i mail:
"
Hej !

Som en del av er säkert noterade så hade vi ett avbrott i fjärrvärmeleveransen på Onsdagskvällen. Avbrottet uppkom när man av misstag grävde hål i en av våra ledningar vid arbeten. P g a att det blev ett stort hål på en huvudledning tappade vi trycket i nätet & värmeverket fick nöd stoppas. Under natten gjorde vi en temporär lagning. När vi gör den slutgiltiga lösningen kommer det att beröra kunder på Rallavägen. Men inför det får ni som är berörda en avisering.

https://www.eon.se/privat/avbrott/vaermeavbrott.html Här hittar ni info om eventuella störningar & annan nyttig info.

https://www.eon.se/privat/avbrott/vaermeavbrott/sms--och-mejlservice.html Här kan man anmäla sig för att automatisk information om planerade & akuta avbrott.

Glad Påsk önskar vi på E.ON . Vi ber om ursäkt för avbrottet & hoppas att ni inte blev allt för drabbade.

M V H / Lasse
"


Paus i fönsterbytet?

Medlemmar har uppmärksammat oss på att det för närvarande inte pågår någon aktivitet vid FMS Byggs etableringsplats. Blir det förseningar nu? Varför arbetas det inte?
Behovet av asbest sanering i höghusen blev en obehaglig överraskning för oss alla, inte minst för dom boende där. Tidplaner och planering fick göras om.
Just nu väntar FMS på dom plåtar som ska monteras på väggarna på Västra Banvägen 20. Saneringen gick fortare än beräknat och man ligger därför före i tidsschemat.
Västra Banvägen 20 är ju först ut av höghusen och när man är klar där kommer en ny tidsplan att tas fram som förhoppningsvis krymper tidsåtgången per återstående hus något.
[2019-04-10]


Föreningsstämman 2019

2019 års föreningsstämma äger rum onsdagen den 24 april 2019, klockan 18:00 i Trälhavet, Folkets Hus. Kaffe och bullar bjuds det på en halvtimma före mötet.

Kallelse
Årsredovisning 2018

Månadsbrev för april

Månadsbrev för april finns nu att läsa.

Läs mer

Värmen åter i hela föreningen

Elementen åter varma på Åkersbergavägen 2 + Västra Banvägen 2-8.
[2019-04-04, kl. 19:10]


Elementen kalla i delar av BRF

Elementen är kalla på Åkersbergavägen 2 + Västra Banvägen 2-8. Tekniker anländer kl. 18 för åtgärd. Troligt är det åtgärdat inom en timma därefter. Uppdateringar kommer.
[2019-04-04, kl. 17:15]


Värme/Varmvatten åter OK

Varmvatten och värme har (äntligen) kommit tillbaka i hela föreningen. Tekniker har lämnat Brf Spåret.
[2019-04-03, kl. 19:20]


Inget varmvatten - Ingen värme

Varmvatten och värme har kommit tillbaka i nästan hela föreningen. Nu återstår endast Västra Banvägen 20, 22-24. Arbete pågår i sista undercentralen.
[2019-04-03, kl. 18:55]


Lekstugan VBV 24B

Reparation av lekstugan på gården Västra Banvägen 24B pågår under några veckor. Bl.a ska taket åtgärdas.
[2019-04-01]


TV & Internet = OK


Ingen TV - Inget internet

Stor störning i Åkersberga på fredagsmorgonen. Ingen TV - Inget internet.
Läs mer hos Telenor.
[2019-03-29, kl. 06:00]


El saknas i motorvärmare ÅBV 1

Tyvärr har Eon inte slutfört installationen av el till P-platserna på Åkersbergavägen 1. Det är i dagsläget oklart när elen kommer att kopplas in.
[2019-03-28]


Driftavbrott i fjärrvärmeleveransen Österåker

Onsdagen den 27/3 klockan 22:00 till Torsdagen 28/3 07:00 kommer E.ON att utföra reparationsarbeten i Värmeverket. Dålig tillgång på varmvatten blir en konsekvens.

Läs mer

Grovsops container

Grovsop container kommer att finnas fredag 12 april kl. 10-12, samt lördag-söndag 13-14 april kl. 13-15 vid Västra Banvägen 22.


Status saneringen VBV 20

[2019-03-13]
Saneringsarbetena beräknas vara klara om ca två veckor. Därefter kommer sanerarna att behöva komma in i lägenheterna och ta bort tejpen. Sedan sätter vi på ventilationsfläkten, och vädringsfönster och balkonger kan återigen användas.


Månadsbrev för mars

Månadsbrev för mars finns nu att läsa.

Läs mer

Brf Spårets samrådssvar till Åkersbergas stadsplan

Kommunen har haft möte med flera fastighetsägare runt bl a Västra Banvägen med anledning av att man stadsplanerar för Åkersberga stad. Stadsplanen hittar du här.
Styrelsen har lämnat in synpunkter som du kan läsa här. Styrelsen har bjudit in kommunen till att hålla ett informationsmöte den 28 mars där alla medlemmar i Brf Spåret är välkomna. Inbjudan hittar du här.

Varför har styrelsen lämnat det här samrådssvaret (dom här synpunkterna) ?

Från styrelsen har vi valt att se möjligheter snarare än svårigheter. Åkersberga stad kommer att byggas, så vad vi än gör, så kommer vi i framtiden att ha stora bygg-projekt i vår närhet. Stora delar av marken öster om järnvägen ägs av kommunen, så där kommer det att byggas.

För styrelsen har det varit viktigt att bostadsrättsföreningen Spåret samt nuvarande och framtida styrelser skall ha möjlighet att dra fördel av den nya stadsplanen, utan att ha skyldighet att göra några förändringar. Om kommunen mot förmodan skulle expropriera våra parkeringar så kommer föreningen att få väsentligt bättre betalt för marken om den planerats som byggbar mark, än om den förblir parkeringsmark.

Läs samrådssvaret här.

Stadsplanen för Åkersberga hittar ni här

Angående planen för Åkersberga stad:

Den primära mailadressen som bör användas vid kontakt med kommunen om man skulle vilja begära ut handlingar eller liknande är: plan.exploatering@osteraker.se


Informationsmöte om planprogrammet för Åkersberga stad

Torsdagen den 28 mars kl 17.30 i salen GRYNNAN, Stationsgränd 16, 1 tr ner i Folkets hus kommer representanter från Österåkers kommun att informera om arbetet med stadsplanen samt svara på frågor om planarbetet. Därefter besvarar styrelsen för BRF Spåret frågor om styrelsens samrådssvar till kommunen.

Anmäl dig till mötet via e-post info@brfsparet.se eller en lapp i föreningens brevlåda på Åkersbergavägen 1B senast den 25 mars. Ingen anmälan per telefon!

Styrelsen planerar att avsluta mötet genom att bilda en informations- och kontaktgrupp med deltagande från medlemmarna, samt att samla ihop medlemmarnas synpunkter via e-post och förmedla dem till kommunens representanter under veckorna som följer.

Välkomna
Styrelsen
2019-03-07


Vägarbete Åkersbergavägen 1

Eon arbetar/har arbetat vid Åkersbergavägen 1 för att få fram el till motorvärmare på vår nya parkeringsplats.


Polisen varnar för falska telefonsamtal

Läs mer

Månadsbrev för februari i portar och här

Läs mer

Stadsplanen för Åkersberga hittar ni här

Läs mer

Snart börjar saneringen på VBV 20

Viktig information om kommande asbest sanering inför fönsterbytet på Västra Banvägen 20 finns på vår sida om fönsterbytet. Informationen är givetvis högintressant för boende i övriga höghus inför kommande motsvarande arbete där.
[2019-02-13]


Internrevisor sökes

Valberedningen behöver komma i kontakt med medlemmar som besitter revisor kompetens. Hör av er omgående till Ing-Marie Tillander imtillander@gmail.com - telefon 076-8421104.


Besöksparkeringar

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns vid Västra Banvägen 22-24 (plats 1-6), samt vid Västra Banvägen 20 (plats 61-72). Q-park skriver böter om avgift inte erlagds eller vid parkering på övriga ytor på föreningens mark. (Gäller inte i- och ur-lastning eller parkering på hyrd plats).


Föreningsstämman 2019

2019 års föreningsstämma äger rum den 24 april 2019, klockan 18:00 i Folkets Hus. Kaffe och bullar bjuds det på innan mötet. Vi återkommer givetvis med en "mer formell" inbjudan tillsammans med årsredovisningen.
Motioner lämnas i postlådan på Åkersbergavägen 1B eller via e-post info@brfsparet.se senast 28 februari.


Årets första månadsbrev

Läs mer

Kompletterande information till V.Banv 20

På fredag den 25 januari kommer ställningsfirman att köra ut material till VBV 20. På måndag morgon, 28 januari, kommer byggnadsställningar att börja byggas upp runt huset.

Mer info från FMS Bygg

Kommunalt övertagande av Västra Banvägen

Österåkers Kommunstyrelse har beslutat att bifalla Björn Molins (RP) motion att Västra Banvägen ska överföras till kommunalt huvudmannaskap. Det formella beslutet fattades av Kommunfullmäktige den 28 januari 2019. Västra Banvägen förvaltas idag av Österskärs Vägförening där Brf Spårets andel utgör 13,11 procent.


Sanering Västra Banvägen 20

Viktig information om kommande asbest sanering inför fönsterbytet på Västra Banvägen 20 finns nu på vår sida om fönsterbytet. Informationen är givetvis högintressant för boende i övriga höghus inför kommande motsvarande arbete där.

Läs mer

[2019-01-16]


Vädjan från Valberedningen!

Tre av Spårets 6 ordinarie styrelseledamöter har meddelat att man i samband med föreningsstämman 2019 avser lämna sina uppdrag. Samtidigt står vår förening inför ett intensivt verksamhetsår. Ska vi klara detta och året bli lyckosamt krävs att alla vi medlemmar rannsakar våra samveten och överväger att göra en insats för vårt gemensamma boende och därmed bästa.

De kompetenser styrelsen har behov av att ersätta gäller områdena ordning och reda, dvs en föreningssekreterare; underhållet av våra byggnader, dvs en fastighetsansvarig och underhållet av vår yttre miljö, dvs en miljöansvarig.

Kontakta någon av oss i valberedningen så att vi kan komma överens om tid för ömsesidigt informationsutbyte.

Ing-Marie Tillander (ordf.) - 076-8421104 - imtillander@gmail.com
Karin Göras - 070-5903259 - karingoeras@gmail.com
Christer Lefrell - 073-8436559 - christer.lefrell@tele2.se


Finns behov av en extra P-plats?

Det finns nu 18 st lediga P-platser som kan hyras av dem som behöver ytterligare en plats. Platserna med motorvärmare kostar 400 kr/ månad och platser utan kostar 300 kr/månad.
Anmäl intresse via e-post info@brfsparet.se eller genom att lägga en lapp med namn och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda senast den 20 januari 2019 (EJ TELEFON!).

Om fler än 18 boende vill ha ytterligare en P-plats kommer vi att låta vår revisor dra de 18 lyckliga vinnarna den 21 januari, och kontrakt kan skrivas tisdag 22 januari eller tisdag 29 januari.

Ytterligare 68 P-platser tillkommer i augusti 2019, och i samband med det kommer en del omflyttningar av platser att ske, samt ny möjlighet att få parkering nr 2.

Styrelsen


Mindre driftstörningar för vatten onsdag 2/1

Roslagsvatten informerar på sin hemsida:
"Vattenledningen kommer att lagas med början under onsdagen. Mindre driftstörningar kan ske i samband med reparationen."
[2019-01-01]


Större vattenläcka i Österåker

Dåligt tryck på vattnet bl.a. på Västra Banvägen 22A.
[2019-01-01; kl. 08:20]

Klar rapporterat av Roslagsvatten.
[2019-01-01; kl. 10:30]

Läs mer

Information om fönsterbyte och asbest-sanering

Samlad information om fönsterbyte och sanering av asbest i höghusen hittar ni här.


Arkiv 2018

Arkiv 2017