Varning falska telefonsamtal_A5_skrivare

Månadsbrev för februari i portar och här

Läs mer

Stadsplanen för Åkersberga hittar ni här

Läs mer

Snart börjar saneringen på VBV 20

Viktig information om kommande asbest sanering inför fönsterbytet på Västra Banvägen 20 finns på vår sida om fönsterbytet. Informationen är givetvis högintressant för boende i övriga höghus inför kommande motsvarande arbete där.
[2019-02-13]


Internrevisor sökes

Valberedningen behöver komma i kontakt med medlemmar som besitter revisor kompetens. Hör av er omgående till Ing-Marie Tillander imtillander@gmail.com - telefon 076-8421104.


Besöksparkeringar

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns vid Västra Banvägen 22-24 (plats 1-6), samt vid Västra Banvägen 20 (plats 61-72). Q-park skriver böter om avgift inte erlagds eller vid parkering på övriga ytor på föreningens mark. (Gäller inte i- och ur-lastning eller parkering på hyrd plats).


Föreningsstämman 2019

2019 års föreningsstämma äger rum den 24 april 2019, klockan 18:00 i Folkets Hus. Kaffe och bullar bjuds det på innan mötet. Vi återkommer givetvis med en "mer formell" inbjudan tillsammans med årsredovisningen.
Motioner lämnas i postlådan på Åkersbergavägen 1B eller via e-post info@brfsparet.se senast 28 februari.


Årets första månadsbrev

Läs mer

Kompletterande information till V.Banv 20

På fredag den 25 januari kommer ställningsfirman att köra ut material till VBV 20. På måndag morgon, 28 januari, kommer byggnadsställningar att börja byggas upp runt huset.

Mer info från FMS Bygg

Kommunalt övertagande av Västra Banvägen

Österåkers Kommunstyrelse har beslutat att bifalla Björn Molins (RP) motion att Västra Banvägen ska överföras till kommunalt huvudmannaskap. Det formella beslutet fattades av Kommunfullmäktige den 28 januari 2019. Västra Banvägen förvaltas idag av Österskärs Vägförening där Brf Spårets andel utgör 13,11 procent.


Sanering Västra Banvägen 20

Viktig information om kommande asbest sanering inför fönsterbytet på Västra Banvägen 20 finns nu på vår sida om fönsterbytet. Informationen är givetvis högintressant för boende i övriga höghus inför kommande motsvarande arbete där.

Läs mer

[2019-01-16]


Vädjan från Valberedningen!

Tre av Spårets 6 ordinarie styrelseledamöter har meddelat att man i samband med föreningsstämman 2019 avser lämna sina uppdrag. Samtidigt står vår förening inför ett intensivt verksamhetsår. Ska vi klara detta och året bli lyckosamt krävs att alla vi medlemmar rannsakar våra samveten och överväger att göra en insats för vårt gemensamma boende och därmed bästa.

De kompetenser styrelsen har behov av att ersätta gäller områdena ordning och reda, dvs en föreningssekreterare; underhållet av våra byggnader, dvs en fastighetsansvarig och underhållet av vår yttre miljö, dvs en miljöansvarig.

Kontakta någon av oss i valberedningen så att vi kan komma överens om tid för ömsesidigt informationsutbyte.

Ing-Marie Tillander (ordf.) - 076-8421104 - imtillander@gmail.com
Karin Göras - 070-5903259 - karingoeras@gmail.com
Christer Lefrell - 073-8436559 - christer.lefrell@tele2.se


Finns behov av en extra P-plats?

Det finns nu 18 st lediga P-platser som kan hyras av dem som behöver ytterligare en plats. Platserna med motorvärmare kostar 400 kr/ månad och platser utan kostar 300 kr/månad.
Anmäl intresse via e-post info@brfsparet.se eller genom att lägga en lapp med namn och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda senast den 20 januari 2019 (EJ TELEFON!).

Om fler än 18 boende vill ha ytterligare en P-plats kommer vi att låta vår revisor dra de 18 lyckliga vinnarna den 21 januari, och kontrakt kan skrivas tisdag 22 januari eller tisdag 29 januari.

Ytterligare 68 P-platser tillkommer i augusti 2019, och i samband med det kommer en del omflyttningar av platser att ske, samt ny möjlighet att få parkering nr 2.

Styrelsen


Mindre driftstörningar för vatten onsdag 2/1

Roslagsvatten informerar på sin hemsida:
"Vattenledningen kommer att lagas med början under onsdagen. Mindre driftstörningar kan ske i samband med reparationen."
[2019-01-01]


Större vattenläcka i Österåker

Dåligt tryck på vattnet bl.a. på Västra Banvägen 22A.
[2019-01-01; kl. 08:20]

Klar rapporterat av Roslagsvatten.
[2019-01-01; kl. 10:30]

Läs mer

Information om fönsterbyte och asbest-sanering

Samlad information om fönsterbyte och sanering av asbest i höghusen hittar ni här.


Arkiv 2018

Arkiv 2017