Brf Spårets samrådssvar till Åkersbergas stadsplan

Kommunen har haft möte med flera fastighetsägare runt bl a Västra Banvägen med anledning av att man stadsplanerar för Åkersberga stad. Stadsplanen hittar du här.
Styrelsen har lämnat in synpunkter som du kan läsa här. Styrelsen har bjudit in kommunen till att hålla ett informationsmöte den 28 mars där alla medlemmar i Brf Spåret är välkomna. Inbjudan hittar du här.

Varför har styrelsen lämnat det här samrådssvaret (dom här synpunkterna) ?

Från styrelsen har vi valt att se möjligheter snarare än svårigheter. Åkersberga stad kommer att byggas, så vad vi än gör, så kommer vi i framtiden att ha stora bygg-projekt i vår närhet. Stora delar av marken öster om järnvägen ägs av kommunen, så där kommer det att byggas.

För styrelsen har det varit viktigt att bostadsrättsföreningen Spåret samt nuvarande och framtida styrelser skall ha möjlighet att dra fördel av den nya stadsplanen, utan att ha skyldighet att göra några förändringar. Om kommunen mot förmodan skulle expropriera våra parkeringar så kommer föreningen att få väsentligt bättre betalt för marken om den planerats som byggbar mark, än om den förblir parkeringsmark.

Läs samrådssvaret här.

Stadsplanen för Åkersberga hittar ni här

Driftavbrott i fjärrvärmeleveransen Österåker

Onsdagen den 27/3 klockan 22:00 till Torsdagen 28/3 07:00 kommer E.ON att utföra reparationsarbeten i Värmeverket. Dålig tillgång på varmvatten blir en konsekvens.

Läs mer

Informationsmöte om planprogrammet för Åkersberga stad

Torsdagen den 28 mars kl 17.30 i salen GRYNNAN, Stationsgränd 16, 1 tr ner i Folkets hus kommer representanter från Österåkers kommun att informera om arbetet med stadsplanen samt svara på frågor om planarbetet. Därefter besvarar styrelsen för BRF Spåret frågor om styrelsens samrådssvar till kommunen.

Anmäl dig till mötet via e-post info@brfsparet.se eller en lapp i föreningens brevlåda på Åkersbergavägen 1B senast den 25 mars. Ingen anmälan per telefon!

Styrelsen planerar att avsluta mötet genom att bilda en informations- och kontaktgrupp med deltagande från medlemmarna, samt att samla ihop medlemmarnas synpunkter via e-post och förmedla dem till kommunens representanter under veckorna som följer.

Välkomna
Styrelsen
2019-03-07


Information om fönsterbyte och asbest-sanering

Samlad information om fönsterbyte och sanering av asbest i höghusen hittar ni här.

Läs mer

Föreningsstämman 2019

2019 års föreningsstämma äger rum den 24 april 2019, klockan 18:00 i Folkets Hus. Kaffe och bullar bjuds det på innan mötet. Vi återkommer givetvis med en "mer formell" inbjudan tillsammans med årsredovisningen.
Motioner lämnas i postlådan på Åkersbergavägen 1B eller via e-post info@brfsparet.se senast 28 februari.

Glödlampor till förråd

I förråden används glödlampor med bajonettfattning som inte finns att få tag på längre. Vår föreningsvärd, Monica, har ett lager som delas ut till boende vid behov. Så kom ner till vår föreningslokal på Åkersbergavägen 1B, om du behöver glödlampa med bajonettfattning!


Skydda dig mot brand

Läs mer

Grovsops container

Grovsop container kommer att finnas fredag 12 april kl. 10-12, samt lördag-söndag 13-14 april kl. 13-15 vid Västra Banvägen 22.

Prislista Fastighetsservice för boende HSB

HSB Stockholm, som numera är vår fastighetsskötare, kan även hjälpa till i Din bostadsrätt. Eftersom det ligger utanför bostadsrättsföreningens underhållsansvar blir det en kostnad som bostadsrättsinnehavaren får betala enligt ett fast pris som finns på aktuell prislista hos HSB.

När det gäller rotavdrag så säger man från HSB: Om medlemmar "önskar beställa rotavdrag – debiteras ni per timme + material samt hantering av ROT".