Ordföranden informerar inför årsmötet

 ·      Under arbetena med fönsterbytena i höghusen har vi genom att jämföra energiförbrukningen i hus som är klara med hus som ännu inte påbörjat fönsterbyte, sanering och tilläggsisolering kunnat konstatera att de åtgärdade husen har ca 10% lägre energiförbrukning än de hus som ännu inte åtgärdats. Kostnaden för fjärrvärmen har totalt minskat med ca 6% från år 2018 till 2019. Ytterligare energibesparingar planeras.

·      För att slutföra fönsterbyten och andra nödvändiga åtgärder har vi lånat upp ytterligare kapital till mycket låg ränta. Vår totala skuld är nu ca 87 miljoner kr.

·      Stadsplanen för Åkersberga stad har fått oss att förstå att vi äger mycket attraktiv mark, som vid försäljning skulle kunna inbringa mer pengar än vår totala kapitalskuld. Framtiden får utvisa hur föreningen vill utnyttja den möjligheten. Räntor och amorteringar är ca 3 milj. kr/år. Redan möjligheten att föreningen skulle kunna bli skuldfri bör påverka priserna på våra lägenheter.

·      Föreningen har ett antal lokaler som skulle kunna omvandlas till lägenheter i framtiden. Även detta är positivt för vår ekonomi.

·      De lokaler som vår markentreprenör Landwork hyrt t.om. 2019-12-31 kommer under 2020 och 2021 att användas av våra entreprenörer, vilket medför lägre entreprenadkostnader. Landwork betalar dessutom för del av år 2020.

·       För att få balans i ekonomin de närmaste åren behöver vi troligen höja årsavgifterna med ca 2% per år.

Årsmötet

Eftersom vi har en pågående pandemi och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill vi begränsa antalet deltagare på årets föreningsstämma den 30 juni. Vi har därför haft obligatorisk anmälningsplikt till mötet kompletterat med poströstning.
Tiden både för anmälning och poströstning har passerats.


Radon-mätningar

Radon-mätningar har genomförts. Uppmätta värden ligger under gällande gränsvärden (< 200 Bq/m³) i hela föreningen.


Informationsblad för juni

Informationsblad för juni finns nu att läsa.

Läs merInformation om fönsterbyte och asbest-sanering

Samlad information om fönsterbyte och sanering av asbest i höghusen hittar ni här.

Läs mer

Aktuell tidplan för fönsterbyten

2020-07-01

Västra Banvägen 12
Utfackningsväggarna klara:
2020-09-11
Byggställningar nedmonterade:
2020-09-22

Montage av fönster
startar: 2020-09-14
slutar: 2020-11-11

Västra Banvägen 14
Blir klart senast i början av vecka 28, 2020

Glödlampor till förråd

I förråden används glödlampor med bajonettfattning som inte finns att få tag på längre. Vår föreningsvärd, Monica, har ett lager som delas ut till boende vid behov. Så kom ner till vår föreningslokal på Åkersbergavägen 1B, om du behöver glödlampa med bajonettfattning!


Digitala kurser från HSB

Hur fungerar det i en bostadsrättsföreningen? HSB:s digitala kurser är i första hand avsedda för styrelsemedlemmar, men dom är intressanta för alla som vill få en inblick i hur det fungerar i en bostadsrättsförening.

Läs mer

Prislista Fastighetsservice för boende HSB

HSB Stockholm, som numera är vår fastighetsskötare, kan även hjälpa till i Din bostadsrätt. Eftersom det ligger utanför bostadsrättsföreningens underhållsansvar blir det en kostnad som bostadsrättsinnehavaren får betala enligt ett fast pris som finns på aktuell prislista hos HSB.

När det gäller rotavdrag så säger man från HSB: Om medlemmar "önskar beställa rotavdrag – debiteras ni per timme + material samt hantering av ROT".


Skydda dig mot brand

Läs mer