Stölder på parkeringen

Helt nya däck stals natten mot fredag den 29 november från en bil som stod parkerad på parkeringsplatsen vid Västra Banvägen 16-18. Kontakta Polisen eller föreningen om du sett eller hört någonting!


Kontrollera postboxarna!

Till Er som idag får posten uppburen till Era lägenhetsdörrar. Kontrollera postboxen i entrén ändå. Andra aktörer som t.ex. Citymail lägger posten i postboxarna.
Man måste tyvärr göra en separat ansökan om uppbärning av post till varje aktör som delar ut post!


Datum för årsstämman 2020

Årsstämman 2020 kommer att hållas den 29 april.


Valberedningen

Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater till styrelsen. Skicka ett mail till:
valberedning@brfsparet.se eller lägg ett brev i Brf Spåret:s brevlåda på Åkersbergavägen 1B.
Valberedningen består av Anita Albinsson (070-7699983), Gunilla Arefall (072-9621189) och Johan Elg (073-6727128)


Angående föreningens tvättstugor

1. Många av tvättstugorna är i dåligt skick, både vad gäller utrustning och avlopp, väggar, golv, tak.

2. Under nästa år kommer avloppen i ungefär hälften av våra hus att renoveras, och därefter planeras renovering av väggar, golv och tak i de aktuella tvättstugorna. Detta är mycket kostsamma underhålls åtgärder och under arbetena kan de tvättstugor som åtgärdas inte användas.

3. Vi behöver veta hur mycket de olika tvättstugorna används, så vi kan avgöra hur arbetena skall planeras in tidsmässigt, och hur alternativa tvättstugor under renoveringstiden kan ordnas.

4. Styrelsen sköter föreningens fastigheter och ekonomi. Under de senaste åren har vi minskat driftkostnaderna genom att byta till treglasfönster (+tilläggsisolerat höghusens väggar) och modernisera undercentraler. De flesta fläktarna är utbytta och vi planerar att installera värmeåtervinning i höghusen samtidigt som de gamla fläktarna byts ut. Vid kommande årsmöte kommer vi att informera om effekterna av dessa åtgärder. Tomma förråd och lokaler har hyrts ut för att öka föreningens intäkter. Vi funderar över ytterligare olika åtgärder för att minska driftskostnaderna, bl.a. vad gäller sopor, elförbrukning och tvättstugor samt att öka intäkterna. På så sätt kan föreningens årsavgifter hållas nere.

5. I vår förening är det relativt få lägenheter per tvättstuga och i framtiden kanske det kan vara möjligt att minska på antalet tvättstugor så det blir fler lägenheter per tvättstuga utan att vi behöver tumma på bekvämligheten för oss boende. Sådana åtgärder kan förstås genomföras endast om ett framtida årsmöte beslutar detta. Styrelsen behöver veta hur läget är i dag samt visa på fördelar och nackdelar av en ev. minskning av antalet tvättstugor och för det behövs bl.a. användarstatistik.
Det är en framtidsfråga om antalet tvättstugor ska minskas och styrelsen har inte fattat något beslut om att lägga fram ett sådant förslag.

Bengt Lindberg, ordf BRF Spåret Åkersberga


Information om fönsterbyte och asbest-sanering

Samlad information om fönsterbyte och sanering av asbest i höghusen hittar ni här.

Läs mer

Aktuell tidplan

2019-05-21

Klicka på tidplanen för att förstora

Glödlampor till förråd

I förråden används glödlampor med bajonettfattning som inte finns att få tag på längre. Vår föreningsvärd, Monica, har ett lager som delas ut till boende vid behov. Så kom ner till vår föreningslokal på Åkersbergavägen 1B, om du behöver glödlampa med bajonettfattning!


Skydda dig mot brand

Läs mer

Prislista Fastighetsservice för boende HSB

HSB Stockholm, som numera är vår fastighetsskötare, kan även hjälpa till i Din bostadsrätt. Eftersom det ligger utanför bostadsrättsföreningens underhållsansvar blir det en kostnad som bostadsrättsinnehavaren får betala enligt ett fast pris som finns på aktuell prislista hos HSB.

När det gäller rotavdrag så säger man från HSB: Om medlemmar "önskar beställa rotavdrag – debiteras ni per timme + material samt hantering av ROT".