Månadsbrev för februari i portar och här

Läs mer

Stadsplanen för Åkersberga hittar ni här

Läs mer

Kommunalt övertagande av Västra Banvägen

Österåkers Kommunstyrelse har beslutat att bifalla Björn Molins (RP) motion att Västra Banvägen ska överföras till kommunalt huvudmannaskap. Det formella beslutet fattades av Kommunfullmäktige den 28 januari 2019. Västra Banvägen förvaltas idag av Österskärs Vägförening där Brf Spårets andel utgör 13,11 procent.

Snart börjar saneringen på VBV 20

Viktig information om kommande asbest sanering inför fönsterbytet på Västra Banvägen 20 finns på vår sida om fönsterbytet. Informationen är givetvis högintressant för boende i övriga höghus inför kommande motsvarande arbete där.
[2019-02-13]


Besöksparkeringar

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns vid Västra Banvägen 22-24 (plats 1-6), samt vid Västra Banvägen 20 (plats 61-72). Q-park skriver böter om avgift inte erlagds eller vid parkering på övriga ytor på föreningens mark. (Gäller inte i- och ur-lastning eller parkering på hyrd plats).


Internrevisor sökes

Valberedningen behöver komma i kontakt med medlemmar som besitter revisor kompetens. Hör av er omgående till Ing-Marie Tillander imtillander@gmail.com - telefon 076-8421104.


Information om fönsterbyte och asbest-sanering

Samlad information om fönsterbyte och sanering av asbest i höghusen hittar ni här.

Läs mer

Föreningsstämman 2019

2019 års föreningsstämma äger rum den 24 april 2019, klockan 18:00 i Folkets Hus. Kaffe och bullar bjuds det på innan mötet. Vi återkommer givetvis med en "mer formell" inbjudan tillsammans med årsredovisningen.
Motioner lämnas i postlådan på Åkersbergavägen 1B eller via e-post info@brfsparet.se senast 28 februari.

Glödlampor till förråd

I förråden används glödlampor med bajonettfattning som inte finns att få tag på längre. Vår föreningsvärd, Monica, har ett lager som delas ut till boende vid behov. Så kom ner till vår föreningslokal på Åkersbergavägen 1B, om du behöver glödlampa med bajonettfattning!


Skydda dig mot brand

Läs mer

Prislista Fastighetsservice för boende HSB

HSB Stockholm, som numera är vår fastighetsskötare, kan även hjälpa till i Din bostadsrätt. Eftersom det ligger utanför bostadsrättsföreningens underhållsansvar blir det en kostnad som bostadsrättsinnehavaren får betala enligt ett fast pris som finns på aktuell prislista hos HSB.

När det gäller rotavdrag så säger man från HSB: Om medlemmar "önskar beställa rotavdrag – debiteras ni per timme + material samt hantering av ROT".