Åkersberga stadsplan

Vi har nu bildat en informationsgrupp från styrelsen (Bengt Lindberg, Jacqueline Ancorini) och medlemmar (Gunilla Arefall, Alf Engding, Anita Wikman).

Om du har synpunkter på stadsplanen för Åkersberga stad tar vi gärna emot dem på e-post till: synpunkt.stadsplan@brfsparet.se

Du kan även lämna synpunkter på papper i föreningens brevlåda, Åkersbergavägen 1B.

De synpunkter som kommer in före midsommar 2019 kommer vi att skicka vidare till planeringsarkitekten på Österåkers kommun.

Synpunkter och frågor kan lämnas även efter midsommar. Gruppen kommer att bevaka vad som händer med stadsplanen i framtiden.

Stadsplanen för Åkersberga hittar ni här.


Brf Spårets samrådssvar till Åkersbergas stadsplan

Kommunen har haft möte med flera fastighetsägare runt bl a Västra Banvägen med anledning av att man stadsplanerar för Åkersberga stad. Stadsplanen hittar du här.
Styrelsen har lämnat in synpunkter som du kan läsa här. Styrelsen har tillsammans med kommunen haft ett informationsmöte för medlemmar i Brf Spåret (28 mars 2019).

Varför har styrelsen lämnat det här samrådssvaret (dom här synpunkterna) ?

Från styrelsen har vi valt att se möjligheter snarare än svårigheter. Åkersberga stad kommer att byggas, så vad vi än gör, så kommer vi i framtiden att ha stora bygg-projekt i vår närhet. Stora delar av marken öster om järnvägen ägs av kommunen, så där kommer det att byggas.

För styrelsen har det varit viktigt att bostadsrättsföreningen Spåret samt nuvarande och framtida styrelser skall ha möjlighet att dra fördel av den nya stadsplanen, utan att ha skyldighet att göra några förändringar. Om kommunen mot förmodan skulle expropriera våra parkeringar så kommer föreningen att få väsentligt bättre betalt för marken om den planerats som byggbar mark, än om den förblir parkeringsmark.

Läs samrådssvaret här.

Stadsplanen för Åkersberga hittar ni här

Angående planen för Åkersberga stad:

Den primära mailadressen som bör användas vid kontakt med kommunen om man skulle vilja begära ut handlingar eller liknande är: plan.exploatering@osteraker.se