Rörinfodringar

Höghusen

Arbetet planeras på följande sätt.
1. Bilning i betong för att frilägga rören. Då drabbas huset av oljud under några dagar.
2. Omkoppling av avloppet. Tar ca 3 timmar då ni inte får spola i toaletter eller vaskar. Ni får meddelande om när detta ska ske någon dag innan.
3. Arbeten med rören. Inga restriktioner vad gäller vatten eller avlopp.
4. Tillbakakoppling av avloppet. Tar ca 3 timmar då ni inte får spola i toaletter eller vaskar. Meddelas någon dag innan.
5. Återställning av betong och städning.

Tvättstugan och lägenheterna på bottenvåningen kommer att ha sina avlopp avstängda den period som avloppet är omkopplat. Innan steg 1 påbörjas får ni en avisering i brevlådan.

Västra Banvägen 22-24

Halva huset drabbas en månad och andra halvan följande månad.
Endast tvättstugorna drabbas av avstängda avlopp för arbetet, för övriga gäller punkt 1-5 enligt ovan. Entreprenören kommer att behöva komma åt avloppsrör i en del av källarförråden. Vi kontaktar dem det berör personligen.