OBS! – Sidan innehåller gammal information!


OBS! – Sidan innehåller gammal information!


Fönsterbytet i föreningen är nu klart


Fönsterbyte klart på VBV 14

Nu är arbetet med fönsterbyte klart på Västra Banvägen 14. FMS Bygg får nu en välförtjänt semester.
(Saneringsarbeten på VBV 12 fortsätter hela sommaren)


Dax att ta bort tejp på Västra Banvägen 12

Information gällande utfackningsväggar Brf. Spåret.

Hej.

Nu är vi klara med asbestsaneringen, och då behöver vi åtkomst till er lägenhet för att ta bort tejp som sitter på fönster och balkongdörr.

VIKTIGT! Har ni inte möjlighet att vara hemma och inte redan lämnat nyckel så måste ni lämna er nyckel till vår arbetsledare:
Osvany Martinez 070-488 38 23 som kommer att stå nere i entrén
Måndagen den 29 juni 2020 mellan klockan 07.00 – 08:00.

Nycklarna måste vara uppmärkta med lägenhetsnummer och vi behåller nycklarna tills saneringen är klar och inomhustätning demonteras.

Nycklar kan också lämnas till föreningsvärden Monica Sjöberg före ovanstående datum.

Vid eventuella frågor nås vi på följande mailadress: fahed@fmsbygg.se

Med vänliga hälsningar
FMS Bygg & Fastighetsservice AB


Asbest sanering Västra Banvägen 12

Tejpning av lägenheterna sker 26/5-27/5 enligt den avisering ni redan fått.
Vår föreningsvärd Monica kommer att finnas på fotbollsplanen måndag 18/5 kl 12-13 och onsdag 20/5 kl 18-19 för att besvara frågor och ta emot nycklar.

Läs mer

Balkongrensning inför sanering och fönsterbyte – Västra banvägen 12

Ni som bor på Västra Banvägen 12:
Under april-maj månad måste era balkonger rensas från el och sådant som är löst och fast monterat på balkongerna.

Läs mer

Fönsterbytet på Västra Banvägen 14

Fönsterbytet stoppas i sin nuvarande form pga Corona. Vi går över till frivillighet:

Du som önskar byta dina fönster nu uppmanas att höra av sig till info@brfsparet.se eller med meddelande i brevlådan på Åkersbergavägen 1B. Ange att ni önskar byte av fönster + namn och lägenhetsnr, tack.


Besiktningar VBV 16 ställs in

Kommande besiktningar på Västra Banvägen 16 efter fönsterbytet ställs in tills vidare.


Avisering på Västra Banvägen 14

[2020-03-06]

Hej.

Nu är vi klara med asbestsaneringen, och då behöver vi åtkomst till er lägenhet för att ta bort tejp som sitter på fönster och balkongdörr.

VIKTIGT! Har ni inte möjlighet att vara hemma eller redan lämnat nyckel så måste ni lämna er nyckel till vår arbetsledare
Osvany Martinez 070-488 38 23 som kommer att stå nere i entrén mellan klockan 07.00 – 08:00 enligt datum nedan.

Måndag 09 Mars 2020.

Nycklarna måste vara uppmärkta med lägenhetsnummer och vi behåller nycklarna tills saneringen är klar och inomhustätning demonteras.

Nycklar kan också lämnas till föreningsvärden Monica Sjöberg före ovanstående datum.

Vid eventuella frågor nås vi på följande mailadress: fahed@fmsbygg.se

Med vänliga hälsningar
FMS Bygg & Fastighetsservice AB

 


[2020-01-22]

Sanering och fönsterbyten Västra Banvägen 14

Våra entreprenörer räknar med att påbörja arbetena den 4/2.
Ni får detaljerad information om saneringen veckan före.

Sanering av asbest kommer att göras från byggställningar utifrån. Alla lägenheter måste tejpas inifrån så asbest inte tränger in i lägenheten. Asbest är hälsofarligt och det är MYCKET viktigt att alla boende följer de regler som gäller. Alla lägenheter måste tejpas samtidigt och innan saneringen kan påbörjas. Vi måste komma in alla lägenheter. Du måste vara hemma och öppna eller lämna nyckeln till föreningsvärden eller entreprenören.
Kan vi inte komma in i en lägenhet blir arbetet försenat och den som orsakat förseningen blir betalningsansvarig för kostnaden pga förseningen. En tidigare försening kostade 21 500 kr.

Vår föreningsvärd Monica (se nedan för telefonnummer) kommer att finnas nere i porten fredag 31/1 kl 18-19 för att besvara frågor och ta emot nycklar.

På inglasade balkonger måste glasdörrarna vara öppna så att arbetarna kan komma in på balkongen. Under saneringsfasen kommer ventilationen i huset att stängas av. Det är absolut förbjudet att öppna fönster, ventilationsluckor och balkongdörr eller ta bort tejpen under saneringsarbetet. Har du en godkänd köksfläkt kan den användas. Ett öppet fönster etc innebär stopp i arbetet och saneringsarbetet försenas, och lägenheten måste saneras vilket innebär dubbla kostnader för lägenhetsägaren. Om lägenheten inte saneras kommer asbest att spridas i hela huset via fläktsystemet.

Styrelsen

Läs mer

Balkongrensning inför sanering och fönsterbyte.
In- och utpassagen till huset Västra Banvägen 14

Under januari månad måste era balkonger rensas från el och sådant som är löst och fast monterat på balkongerna. De flesta markiser kan sitta kvar.

Montering av byggställningen börjar 20200107 och pågår under ca 4 veckor. Under den perioden kan bakdörren inte användas och rampen på framsidan kommer att tas bort.

BRF Spåret står för kostnaden för att demontera eluttag, belysning, infravärme m.fl. elgrejer på balkongerna, men annat måste ni själva göra/bekosta. Vår elektriker kan ev. hjälpa er med att ta ner hyllor mm, men det får ni stå för själva. Återställning av el efter fönsterbytena sker på egen bekostnad. Glöm inte att höra av er om ni har hög trätrall eller dylikt på balkonggolvet.

Ring Anton, 076-028 73 39, för att komma överens om tid för att demontera el på balkongerna. Det är bra om även du som inte behöver hjälp meddelar oss detta via e-post, se nedan.

När saneringsfirman kommer för att tejpa inomhus kommer de att kontrollera att inget otillåtet finns kvar på er balkong. Om ni inte har låtit ta bort el eller annat får ni stå för förseningskostnaden, som kan uppgå till 25 000 kr. Ni kommer att aviseras innan tejpningen.

Styrelsen

Fönsterbytet gör uppehåll

FMS kommer att göra ett planerat uppehåll av fönsterbyten mellan 14 december, 2019 – 14 januari, 2020.


Till Er på Västra Banvägen 16

Nu är vi klara med asbestsaneringen.
Vi kommer att fortsätta med tilläggsisolering av utfacknings- och balkongväggar.
Detta innebär att fönster måste hållas stängda under dagtid mellan klockan 7:00 – 17:00.
Balkongerna får inte användas och balkongdörrarna kommer att plomberas utifrån.


Information till Västra Banvägen 16

Tejpning onsdag den 9 oktober

Vi kommer nu att påbörja arbeten med sanering utvändigt på fasaden och balkongerna, då behöver vi åtkomst till er lägenhet enligt nedan för att täta invändigt och säkra eran inomhusmiljö. Vi kommer även att demontera all el på balkongerna, det demonterade materialet kommer att läggas innanför balkongdörren i er lägenhet.
VIKTIGT! Har ni inte möjlighet att vara hemma när vi skall tejpa/täta lägenheten så måste ni lämna er nyckel till vår arbetsledare Osvany Martinez 070-488 38 23 som kommer att stå nere i entrén mellan klockan 07.00 – 08:00 på onsdag 9 oktober 2019.

Läs mer

20190925
Sanering och fönsterbyten Västra Banvägen 16

Våra entreprenörer räknar med att påbörja arbetena den 9/10.
Ni får detaljerad information om saneringen den 30/9.

Sanering av asbest kommer att göras från byggställningar utifrån. Alla lägenheter måste tejpas inifrån så asbest inte tränger in i lägenheten. Asbest är hälsofarligt och det är MYCKET viktigt att alla boende följer de regler som gäller. Alla lägenheter måste tejpas samtidigt och innan saneringen kan påbörjas. Vi måste komma in alla lägenheter. Du måste vara hemma och öppna eller lämna nyckeln till föreningsvärden eller entreprenören.
Kan vi inte komma in i en lägenhet blir arbetet försenat och den som orsakat förseningen blir betalningsansvarig för kostnaden pga förseningen. En tidigare försening kostade 21 500 kr.

Vår föreningsvärd Monica kommer att finnas nere i porten torsdag 3/10 kl 18-19 för att besvara frågor och ta emot nycklar.

På inglasade balkonger måste glasdörrarna vara öppna så att arbetarna kan komma in på balkongen. Under saneringsfasen kommer ventilationen i huset att stängas av. Det är absolut förbjudet att öppna fönster, ventilationsluckor och balkongdörr eller ta bort tejpen under saneringsarbetet. Har du en godkänd köksfläkt kan den användas. Ett öppet fönster etc innebär stopp i arbetet och saneringsarbetet försenas, och lägenheten måste saneras vilket innebär dubbla kostnader för lägenhetsägaren. Om lägenheten inte saneras kommer asbest att spridas i hela huset via fläktsystemet.

STYRELSEN


Under v.36 kommer arbeten med ställning att påbörjas på Västra Banvägen 16. Detta arbete beräknas pågå i ca. 4v. Under denna tid kommer vi även att behöva tillträde till samtliga lägenheter för att tejpa igen fönster, ventilation och tak- väggvinklar på utfackningsväggarna. Detta för att inte damm från sanering skall tränga in i lägenheterna.
[2019-08-26]

Läs mer

Dax för sanering Västra Banv. 18

Snart har byggnadsställningen rests klart kring Västra Banvägen 18. Det innebär att saneringsarbetet kan börja. Klicka på ’Läs mer’ nedan för viktig information om saneringsarbetet och var nycklar kan lämnas om du/ni inte är hemma.
Obs! Onsdag den 12 juni är ett viktigt datum!

Läs mer

Presentationen från Öppet hus – fönsterbyte VBV 12-18

Här hittar ni det som presenterades på Öppet hus om kommande fönsterbyte på Västra Banvägen 12-18.

Läs mer

Information till Västra Banvägen 18

Under v.19 kommer arbeten med ställning att påbörjas på Västra Banvägen 18. Detta arbete beräknas pågå i ca. 4v. Under denna tid kommer vi även att behöva tillträde till samtliga lägenheter för att tejpa igen fönster, ventilation och tak- väggvinklar på utfackningsväggarna. Detta för att inte damm från sanering skall tränga in i lägenheterna.
[2019-05-05]

Läs mer

Informations-möte för höghusen VBV 12-18

Öppet hus för höghusen, Västra Banvägen 12-18
Dag: Onsdag den 8 maj, Tid: kl.17.00-18.30
Läs mer under ’Nyheter/Aktuellt’.


Paus i fönsterbytet?

Medlemmar har uppmärksammat oss på att det för närvarande inte pågår någon aktivitet vid FMS Byggs etableringsplats. Blir det förseningar nu? Varför arbetas det inte?
Behovet av asbest sanering i höghusen blev en obehaglig överraskning för oss alla, inte minst för dom boende där. Tidplaner och planering fick göras om.
Just nu väntar FMS på dom plåtar som ska monteras på väggarna på Västra Banvägen 20. Saneringen gick fortare än beräknat och man ligger därför före i tidsschemat.
Västra Banvägen 20 är ju först ut av höghusen och när man är klar där kommer en ny tidsplan att tas fram som förhoppningsvis krymper tidsåtgången per återstående hus något.
[2019-04-10]


Status saneringen VBV 20

[2019-03-13]
Saneringsarbetena beräknas vara klara om ca två veckor. Därefter kommer sanerarna att behöva komma in i lägenheterna och ta bort tejpen. Sedan sätter vi på ventilationsfläkten, och vädringsfönster och balkonger kan återigen användas.


Information till Västra Banv. 20

Ladda ner dokumentet nedan här

asbest_tejp

Ladda ner dokumentet nedan här

VBV20_20190213

Sanering och fönsterbyten Västra Banvägen 20

Våra entreprenörer räknar med att påbörja arbetena den 1 februari. De kommer med detaljerad information inom kort.

Sanering av asbest kommer att göras från en byggnadsställning utifrån. Alla lägenheter måste tejpas igen inifrån så att asbest inte tränger in i lägenheten. Asbest är hälsofarligt och det är MYCKET viktigt att alla boende följer de regler som gäller.
Alla lägenheter måste tejpas samtidigt och innan saneringen kan påbörjas. Vi måste ha tillgång till alla lägenheter. Du måste vara hemma och öppna dörren eller lämna nyckeln till entreprenören.
Mer information kommer om hur och när du kan lämna nyckeln. Får vi inte tillgång till alla lägenheter blir arbetet försenat och den som orsakat förseningen blir betalningsansvarig för kostnader p g a förseningen.

Inför saneringarna måste du tömma din balkong från möbler och allt annat som finns där. Detta måste vara klart till 31 januari. Om du behöver hjälp kan du kontakta vår föreningsvärd. Monica kommer att finnas nere i porten torsdag 17/1 kl 15-16 för att besvara frågor.
På inglasade balkonger måste alla glasdörrar vara öppna så att arbetarna kan komma in på balkongen. Under saneringsfasen kommer ventilationen i huset att stängas av. Det är absolut förbjudet att öppna fönster, ventilationsluckor och balkongdörren under saneringsarbetet. Har du en godkänd köksfläkt kan den användas. Ett öppet fönster etc innebär stopp i arbetet och lägenheten måste saneras vilket innebär kostnader för den som äger lägenheten. Om lägenheten inte saneras kommer asbest att spridas i hela fastigheten via ventilationen.

Innan arbetena börjar kommer buskarna runt huset att kapas ner så byggställningar kan ställas upp och så marken och ställningarna därefter kan täckas med vinterväv.

STYRELSEN
[2019-01-16]


Kompletterande information till V.Banv 20

På måndag morgon, 28 januari, kommer byggnadsställningar att börja byggas upp runt huset.

Mer info från FMS Bygg

Preliminär information om fönsterbyten i höghusen

Alla kan bo kvar under arbetena. Asbesten kommer inte in i lägenheterna!

Arbetsgång per hus

• Ställning med hiss byggs ute, huset plastas in, ca 15 dagar
• Tejpning av springor och ventiler inomhus (besök i lägenhet)
• Arbete utifrån med sanering, tilläggsisolering mm, 70 dagar
• Tejp tas bort (andra besöket i lägenhet). Rör inte tejpen!
• Ställningar och plast tas bort, 10 dagar
• Fönster byts inifrån (tredje besök inne), 30 dagar

Tidsuppskattning

Total uppskattad tid 12 + 4 veckor för första huset, och ca 12 veckor/per återstående hus = 68 veckor arbetstid. Vi får dock räkna bort tid för semestrar och juluppehåll och gardera för eventuella ytterligare komplikationer, så vi räknar med 1,5-2 år.

Kostnader

Hur stora kostnaderna blir är ännu oklart, men det kommer att bli många miljoner. Dessa pengar behöver vi låna, vilket kan innebära att årsavgifterna måste höjas vid halvårsskiftet 2019.

Komfort

Husets fläktar kommer att vara avstängda under saneringsarbetet. Det kan bli lite kallt och dragigt under sanerings tiden, men vi räknar med att höja temperaturen till radiatorerna, samt att vid behov låna ut värmefläktar. Huset är inplastat under ca två månader. Mer information kommer här allteftersom.

STYRELSEN

[2018-12-21]


Fönsterbyten i höghusen

Uppdaterad 2018-12-05

Våra entreprenörer har konstaterat att det finns asbest i fogarna runt alla fönster i höghusen, men ingen asbest i låghusen.

Vidare finns en asbestskiva under plåtarna under fönstren.
Asbesten är inte skadlig där den sitter, men det krävs sanering innan fönstren kan bytas, och saneringen måste göras utifrån med byggställning runt varje hus.

Undersökningarna har pågått under vecka 48 och vi har fått besked om läget denna vecka. Dessvärre kommer arbetena att försenas avsevärt och kostnaderna kommer att öka.
Vi vet ännu inte omfattningen av de arbeten som behöver göras, så hur stora förseningar det blir och hur mycket kostnaderna ökar är ännu inte klarlagt.

En god konsekvens av saneringarna är att vi kan bättra på isoleringen under fönstren och kommer att få mindre kallras och drag från dålig isolering, otäta fönster och dåliga fogar.

Ytterligare information kommer när vi vet mer.