OBS! – Sidan innehåller gammal information!


Informations-möte för höghusen VBV 12-18

Öppet hus för höghusen, Västra Banvägen 12-18
Dag: Onsdag den 8 maj, Tid: kl.17.00-18.30
Läs mer under ‘Nyheter/Aktuellt’.


Paus i fönsterbytet?

Medlemmar har uppmärksammat oss på att det för närvarande inte pågår någon aktivitet vid FMS Byggs etableringsplats. Blir det förseningar nu? Varför arbetas det inte?
Behovet av asbest sanering i höghusen blev en obehaglig överraskning för oss alla, inte minst för dom boende där. Tidplaner och planering fick göras om.
Just nu väntar FMS på dom plåtar som ska monteras på väggarna på Västra Banvägen 20. Saneringen gick fortare än beräknat och man ligger därför före i tidsschemat.
Västra Banvägen 20 är ju först ut av höghusen och när man är klar där kommer en ny tidsplan att tas fram som förhoppningsvis krymper tidsåtgången per återstående hus något.
[2019-04-10]


Status saneringen VBV 20

[2019-03-13]
Saneringsarbetena beräknas vara klara om ca två veckor. Därefter kommer sanerarna att behöva komma in i lägenheterna och ta bort tejpen. Sedan sätter vi på ventilationsfläkten, och vädringsfönster och balkonger kan återigen användas.


Information till Västra Banv. 20

Ladda ner dokumentet nedan här

asbest_tejp

Ladda ner dokumentet nedan här

VBV20_20190213

Sanering och fönsterbyten Västra Banvägen 20

Våra entreprenörer räknar med att påbörja arbetena den 1 februari. De kommer med detaljerad information inom kort.

Sanering av asbest kommer att göras från en byggnadsställning utifrån. Alla lägenheter måste tejpas igen inifrån så att asbest inte tränger in i lägenheten. Asbest är hälsofarligt och det är MYCKET viktigt att alla boende följer de regler som gäller.
Alla lägenheter måste tejpas samtidigt och innan saneringen kan påbörjas. Vi måste ha tillgång till alla lägenheter. Du måste vara hemma och öppna dörren eller lämna nyckeln till entreprenören.
Mer information kommer om hur och när du kan lämna nyckeln. Får vi inte tillgång till alla lägenheter blir arbetet försenat och den som orsakat förseningen blir betalningsansvarig för kostnader p g a förseningen.

Inför saneringarna måste du tömma din balkong från möbler och allt annat som finns där. Detta måste vara klart till 31 januari. Om du behöver hjälp kan du kontakta vår föreningsvärd. Monica kommer att finnas nere i porten torsdag 17/1 kl 15-16 för att besvara frågor.
På inglasade balkonger måste alla glasdörrar vara öppna så att arbetarna kan komma in på balkongen. Under saneringsfasen kommer ventilationen i huset att stängas av. Det är absolut förbjudet att öppna fönster, ventilationsluckor och balkongdörren under saneringsarbetet. Har du en godkänd köksfläkt kan den användas. Ett öppet fönster etc innebär stopp i arbetet och lägenheten måste saneras vilket innebär kostnader för den som äger lägenheten. Om lägenheten inte saneras kommer asbest att spridas i hela fastigheten via ventilationen.

Innan arbetena börjar kommer buskarna runt huset att kapas ner så byggställningar kan ställas upp och så marken och ställningarna därefter kan täckas med vinterväv.

STYRELSEN
[2019-01-16]


Kompletterande information till V.Banv 20

På måndag morgon, 28 januari, kommer byggnadsställningar att börja byggas upp runt huset.

Mer info från FMS Bygg

Preliminär information om fönsterbyten i höghusen

Alla kan bo kvar under arbetena. Asbesten kommer inte in i lägenheterna!

Arbetsgång per hus

• Ställning med hiss byggs ute, huset plastas in, ca 15 dagar
• Tejpning av springor och ventiler inomhus (besök i lägenhet)
• Arbete utifrån med sanering, tilläggsisolering mm, 70 dagar
• Tejp tas bort (andra besöket i lägenhet). Rör inte tejpen!
• Ställningar och plast tas bort, 10 dagar
• Fönster byts inifrån (tredje besök inne), 30 dagar

Tidsuppskattning

Total uppskattad tid 12 + 4 veckor för första huset, och ca 12 veckor/per återstående hus = 68 veckor arbetstid. Vi får dock räkna bort tid för semestrar och juluppehåll och gardera för eventuella ytterligare komplikationer, så vi räknar med 1,5-2 år.

Kostnader

Hur stora kostnaderna blir är ännu oklart, men det kommer att bli många miljoner. Dessa pengar behöver vi låna, vilket kan innebära att årsavgifterna måste höjas vid halvårsskiftet 2019.

Komfort

Husets fläktar kommer att vara avstängda under saneringsarbetet. Det kan bli lite kallt och dragigt under sanerings tiden, men vi räknar med att höja temperaturen till radiatorerna, samt att vid behov låna ut värmefläktar. Huset är inplastat under ca två månader. Mer information kommer här allteftersom.

STYRELSEN

[2018-12-21]


Fönsterbyten i höghusen

Uppdaterad 2018-12-05

Våra entreprenörer har konstaterat att det finns asbest i fogarna runt alla fönster i höghusen, men ingen asbest i låghusen.

Vidare finns en asbestskiva under plåtarna under fönstren.
Asbesten är inte skadlig där den sitter, men det krävs sanering innan fönstren kan bytas, och saneringen måste göras utifrån med byggställning runt varje hus.

Undersökningarna har pågått under vecka 48 och vi har fått besked om läget denna vecka. Dessvärre kommer arbetena att försenas avsevärt och kostnaderna kommer att öka.
Vi vet ännu inte omfattningen av de arbeten som behöver göras, så hur stora förseningar det blir och hur mycket kostnaderna ökar är ännu inte klarlagt.

En god konsekvens av saneringarna är att vi kan bättra på isoleringen under fönstren och kommer att få mindre kallras och drag från dålig isolering, otäta fönster och dåliga fogar.

Ytterligare information kommer när vi vet mer.