Avisering på Västra Banvägen 14

Balkongrensning inför sanering och fönsterbyte.
In- och utpassagen till huset Västra Banvägen 14

Under januari månad måste era balkonger rensas från el och sådant som är löst och fast monterat på balkongerna. De flesta markiser kan sitta kvar.

Montering av byggställningen börjar 20200107 och pågår under ca 4 veckor. Under den perioden kan bakdörren inte användas och rampen på framsidan kommer att tas bort.

BRF Spåret står för kostnaden för att demontera eluttag, belysning, infravärme m.fl. elgrejer på balkongerna, men annat måste ni själva göra/bekosta. Vår elektriker kan ev. hjälpa er med att ta ner hyllor mm, men det får ni stå för själva. Återställning av el efter fönsterbytena sker på egen bekostnad. Glöm inte att höra av er om ni har hög trätrall eller dylikt på balkonggolvet.

Ring Anton, 076-028 73 39, för att komma överens om tid för att demontera el på balkongerna. Det är bra om även du som inte behöver hjälp meddelar oss detta via e-post, se nedan.

När saneringsfirman kommer för att tejpa inomhus kommer de att kontrollera att inget otillåtet finns kvar på er balkong. Om ni inte har låtit ta bort el eller annat får ni stå för förseningskostnaden, som kan uppgå till 25 000 kr. Ni kommer att aviseras innan tejpningen.

Styrelsen


Fönsterbytet gör uppehåll

FMS kommer att göra ett planerat uppehåll av fönsterbyten mellan 14 december – 14 januari.


Till Er på Västra Banvägen 16

Nu är vi klara med asbestsaneringen.
Vi kommer att fortsätta med tilläggsisolering av utfacknings- och balkongväggar.
Detta innebär att fönster måste hållas stängda under dagtid mellan klockan 7:00 - 17:00.
Balkongerna får inte användas och balkongdörrarna kommer att plomberas utifrån.


Information till Västra Banvägen 16

Tejpning onsdag den 9 oktober

Vi kommer nu att påbörja arbeten med sanering utvändigt på fasaden och balkongerna, då behöver vi åtkomst till er lägenhet enligt nedan för att täta invändigt och säkra eran inomhusmiljö. Vi kommer även att demontera all el på balkongerna, det demonterade materialet kommer att läggas innanför balkongdörren i er lägenhet.
VIKTIGT! Har ni inte möjlighet att vara hemma när vi skall tejpa/täta lägenheten så måste ni lämna er nyckel till vår arbetsledare Osvany Martinez 070-488 38 23 som kommer att stå nere i entrén mellan klockan 07.00 – 08:00 på onsdag 9 oktober 2019.

Läs mer

20190925
Sanering och fönsterbyten Västra Banvägen 16

Våra entreprenörer räknar med att påbörja arbetena den 9/10.
Ni får detaljerad information om saneringen den 30/9.

Sanering av asbest kommer att göras från byggställningar utifrån. Alla lägenheter måste tejpas inifrån så asbest inte tränger in i lägenheten. Asbest är hälsofarligt och det är MYCKET viktigt att alla boende följer de regler som gäller. Alla lägenheter måste tejpas samtidigt och innan saneringen kan påbörjas. Vi måste komma in alla lägenheter. Du måste vara hemma och öppna eller lämna nyckeln till föreningsvärden eller entreprenören.
Kan vi inte komma in i en lägenhet blir arbetet försenat och den som orsakat förseningen blir betalningsansvarig för kostnaden pga förseningen. En tidigare försening kostade 21 500 kr.

Vår föreningsvärd Monica kommer att finnas nere i porten torsdag 3/10 kl 18-19 för att besvara frågor och ta emot nycklar.

På inglasade balkonger måste glasdörrarna vara öppna så att arbetarna kan komma in på balkongen. Under saneringsfasen kommer ventilationen i huset att stängas av. Det är absolut förbjudet att öppna fönster, ventilationsluckor och balkongdörr eller ta bort tejpen under saneringsarbetet. Har du en godkänd köksfläkt kan den användas. Ett öppet fönster etc innebär stopp i arbetet och saneringsarbetet försenas, och lägenheten måste saneras vilket innebär dubbla kostnader för lägenhetsägaren. Om lägenheten inte saneras kommer asbest att spridas i hela huset via fläktsystemet.

STYRELSEN


Under v.36 kommer arbeten med ställning att påbörjas på Västra Banvägen 16. Detta arbete beräknas pågå i ca. 4v. Under denna tid kommer vi även att behöva tillträde till samtliga lägenheter för att tejpa igen fönster, ventilation och tak- väggvinklar på utfackningsväggarna. Detta för att inte damm från sanering skall tränga in i lägenheterna.
[2019-08-26]

Läs mer

Dax för sanering Västra Banv. 18

Snart har byggnadsställningen rests klart kring Västra Banvägen 18. Det innebär att saneringsarbetet kan börja. Klicka på 'Läs mer' nedan för viktig information om saneringsarbetet och var nycklar kan lämnas om du/ni inte är hemma.
Obs! Onsdag den 12 juni är ett viktigt datum!

Läs mer

Presentationen från Öppet hus - fönsterbyte VBV 12-18

Här hittar ni det som presenterades på Öppet hus om kommande fönsterbyte på Västra Banvägen 12-18.

Läs mer

Information till Västra Banvägen 18

Under v.19 kommer arbeten med ställning att påbörjas på Västra Banvägen 18. Detta arbete beräknas pågå i ca. 4v. Under denna tid kommer vi även att behöva tillträde till samtliga lägenheter för att tejpa igen fönster, ventilation och tak- väggvinklar på utfackningsväggarna. Detta för att inte damm från sanering skall tränga in i lägenheterna.
[2019-05-05]

Läs mer

Aktuell tidplan för fönsterbyten

2019-05-21

Klicka på tidsplanen för att förstora


ARKIV

När det är dags för fönsterbyte

När det blir dags för fönsterbyte i din lägenhet kommer du att aviseras i din brevlåda.

När FMS kommer till din lägenhet så behöver du ta bort gardiner, blommor, prydnadssaker, tavlor och möbler.

* För att komma fram till fönster behöver FMS en transportväg på ca 1 meters bredd fram till alla fönster.
* Arbetsytan framför dina fönster ca 1,5 meter
* Vid sidan av dina fönster ca 0,5 meter

Har du husdjur måste ni hålla dessa inlåsta eller bortlämnade under hela fönsterbytet.