Asbest sanering Västra Banvägen 12

Tejpning av lägenheterna sker 26/5-27/5 enligt den avisering ni redan fått.
Vår föreningsvärd Monica kommer att finnas på fotbollsplanen måndag 18/5 kl 12-13 och onsdag 20/5 kl 18-19 för att besvara frågor och ta emot nycklar.

Läs mer

Balkongrensning inför sanering och fönsterbyte - Västra banvägen 12

Ni som bor på Västra Banvägen 12:
Under april-maj månad måste era balkonger rensas från el och sådant som är löst och fast monterat på balkongerna.

Läs mer

Fönsterbytet på Västra Banvägen 14

Fönsterbytet stoppas i sin nuvarande form pga Corona. Vi går över till frivillighet:

Du som önskar byta dina fönster nu uppmanas att höra av sig till info@brfsparet.se eller med meddelande i brevlådan på Åkersbergavägen 1B. Ange att ni önskar byte av fönster + namn och lägenhetsnr, tack.


Besiktningar VBV 16 ställs in

Kommande besiktningar på Västra Banvägen 16 efter fönsterbytet ställs in tills vidare.


Avisering på Västra Banvägen 14

[2020-03-06]

Hej.

Nu är vi klara med asbestsaneringen, och då behöver vi åtkomst till er lägenhet för att ta bort tejp som sitter på fönster och balkongdörr.

VIKTIGT! Har ni inte möjlighet att vara hemma eller redan lämnat nyckel så måste ni lämna er nyckel till vår arbetsledare
Osvany Martinez 070-488 38 23 som kommer att stå nere i entrén mellan klockan 07.00 – 08:00 enligt datum nedan.

Måndag 09 Mars 2020.

Nycklarna måste vara uppmärkta med lägenhetsnummer och vi behåller nycklarna tills saneringen är klar och inomhustätning demonteras.

Nycklar kan också lämnas till föreningsvärden Monica Sjöberg före ovanstående datum.

Vid eventuella frågor nås vi på följande mailadress: fahed@fmsbygg.se

Med vänliga hälsningar
FMS Bygg & Fastighetsservice AB

 


[2020-01-22]

Sanering och fönsterbyten Västra Banvägen 14

Våra entreprenörer räknar med att påbörja arbetena den 4/2.
Ni får detaljerad information om saneringen veckan före.

Sanering av asbest kommer att göras från byggställningar utifrån. Alla lägenheter måste tejpas inifrån så asbest inte tränger in i lägenheten. Asbest är hälsofarligt och det är MYCKET viktigt att alla boende följer de regler som gäller. Alla lägenheter måste tejpas samtidigt och innan saneringen kan påbörjas. Vi måste komma in alla lägenheter. Du måste vara hemma och öppna eller lämna nyckeln till föreningsvärden eller entreprenören.
Kan vi inte komma in i en lägenhet blir arbetet försenat och den som orsakat förseningen blir betalningsansvarig för kostnaden pga förseningen. En tidigare försening kostade 21 500 kr.

Vår föreningsvärd Monica (se nedan för telefonnummer) kommer att finnas nere i porten fredag 31/1 kl 18-19 för att besvara frågor och ta emot nycklar.

På inglasade balkonger måste glasdörrarna vara öppna så att arbetarna kan komma in på balkongen. Under saneringsfasen kommer ventilationen i huset att stängas av. Det är absolut förbjudet att öppna fönster, ventilationsluckor och balkongdörr eller ta bort tejpen under saneringsarbetet. Har du en godkänd köksfläkt kan den användas. Ett öppet fönster etc innebär stopp i arbetet och saneringsarbetet försenas, och lägenheten måste saneras vilket innebär dubbla kostnader för lägenhetsägaren. Om lägenheten inte saneras kommer asbest att spridas i hela huset via fläktsystemet.

Styrelsen

Läs mer

Balkongrensning inför sanering och fönsterbyte.
In- och utpassagen till huset Västra Banvägen 14

Under januari månad måste era balkonger rensas från el och sådant som är löst och fast monterat på balkongerna. De flesta markiser kan sitta kvar.

Montering av byggställningen börjar 20200107 och pågår under ca 4 veckor. Under den perioden kan bakdörren inte användas och rampen på framsidan kommer att tas bort.

BRF Spåret står för kostnaden för att demontera eluttag, belysning, infravärme m.fl. elgrejer på balkongerna, men annat måste ni själva göra/bekosta. Vår elektriker kan ev. hjälpa er med att ta ner hyllor mm, men det får ni stå för själva. Återställning av el efter fönsterbytena sker på egen bekostnad. Glöm inte att höra av er om ni har hög trätrall eller dylikt på balkonggolvet.

Ring Anton, 076-028 73 39, för att komma överens om tid för att demontera el på balkongerna. Det är bra om även du som inte behöver hjälp meddelar oss detta via e-post, se nedan.

När saneringsfirman kommer för att tejpa inomhus kommer de att kontrollera att inget otillåtet finns kvar på er balkong. Om ni inte har låtit ta bort el eller annat får ni stå för förseningskostnaden, som kan uppgå till 25 000 kr. Ni kommer att aviseras innan tejpningen.

Styrelsen


Aktuell tidplan för fönsterbyten

2019-05-21

Klicka på tidsplanen för att förstora


ARKIV

När det är dags för fönsterbyte

När det blir dags för fönsterbyte i din lägenhet kommer du att aviseras i din brevlåda.

När FMS kommer till din lägenhet så behöver du ta bort gardiner, blommor, prydnadssaker, tavlor och möbler.

* För att komma fram till fönster behöver FMS en transportväg på ca 1 meters bredd fram till alla fönster.
* Arbetsytan framför dina fönster ca 1,5 meter
* Vid sidan av dina fönster ca 0,5 meter

Har du husdjur måste ni hålla dessa inlåsta eller bortlämnade under hela fönsterbytet.